Gebouw Sint-Marie

Tot in de jaren ’80 was dit gebouw het hart van psychiatrisch centrum Sint-Kamillus. Hier gebeurde observatie, diagnostiek, triage, intakeonderzoeken en, voor sommige patiënten, behandeling. Vroeger verbleven hier 300 tot 400 patiënten, verdeeld per 40 à 50 over verschillende zalen. Per zaal waren er afzonderingsruimtes, wasplaatsen en een centraal slaap- en dagverblijf. Enkele zalen van dit paviljoen deden oorspronkelijk dienst als verpleegruimte voor patiënten met (ernstige) fysieke problemen. Daarnaast werden hier nieuwe patiënten aan een observatie onderworpen alvorens zij in het best passende paviljoen ondergebracht werden. Let even op de grond rondbogen op het gelijkvloers. Denk de glaspartijen weg en je ziet terug de solaria van vroeger, waar patiënten werden uitgenodigd om te genieten van de zon en de frisse lucht.

Momenteel zijn hier nog twee therapeutische afdelingen ondergebracht, namelijk OPM en GO.

  • OPM is een afdeling voor personen met een verstandelijke beperking in combinatie met een psychische kwetsbaarheid. Aan deze afdeling is ook een outreach-team verbonden. Meer info over het zorgaanbod...
  • GO is een gesloten opname-eenheid voor volwassenen uit de regio Vlaams-Brabant Oost, met een ernstige psychiatrische problematiek. Deze afdeling vangt mensen op met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid. Via een korte opname geeft men een hele individuele en intensieve behandeling. Hier worden ook personen opgenomen via de procedure van gedwongen opname, wat men vroeger collocatie noemde. Dit gebeurt in een beurtrol met de psychiatrische centra UPC KU Leuven-Kortenberg en Alexianen Zorggroep Tienen. Meer info over het zorgaanbod... 

Dit is misschien de plaats om even stil te staan bij agressie, isolatie en fixatie. Doorheen de jaren wordt dit steeds minder en selectiever toegepast. We proberen de agressie te beperken door maximaal in te zetten op communicatie. Dit vraagt van onze medewerkers een specifieke ingesteldheid. 

Gebouw Sint-Marie

Tot in de jaren ’80 was dit gebouw het hart van psychiatrisch centrum Sint-Kamillus. Hier gebeurde observatie, diagnostiek, triage, intakeonderzoeken en, voor sommige patiënten, behandeling. Vroeger verbleven hier 300 tot 400 patiënten, verdeeld per 40 à 50 over verschillende zalen. Per zaal waren er afzonderingsruimtes, wasplaatsen en een centraal slaap- en dagverblijf. Enkele zalen van dit paviljoen deden oorspronkelijk dienst als verpleegruimte voor patiënten met (ernstige) fysieke problemen. Daarnaast werden hier nieuwe patiënten aan een observatie onderworpen alvorens zij in het best passende paviljoen ondergebracht werden. Let even op de grond rondbogen op het gelijkvloers. Denk de glaspartijen weg en je ziet terug de solaria van vroeger, waar patiënten werden uitgenodigd om te genieten van de zon en de frisse lucht.

Momenteel zijn hier nog twee therapeutische afdelingen ondergebracht, namelijk OPM en GO.

  • OPM is een afdeling voor personen met een verstandelijke beperking in combinatie met een psychische kwetsbaarheid. Aan deze afdeling is ook een outreach-team verbonden. Meer info over het zorgaanbod...
  • GO is een gesloten opname-eenheid voor volwassenen uit de regio Vlaams-Brabant Oost, met een ernstige psychiatrische problematiek. Deze afdeling vangt mensen op met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid. Via een korte opname geeft men een hele individuele en intensieve behandeling. Hier worden ook personen opgenomen via de procedure van gedwongen opname, wat men vroeger collocatie noemde. Dit gebeurt in een beurtrol met de psychiatrische centra UPC KU Leuven-Kortenberg en Alexianen Zorggroep Tienen. Meer info over het zorgaanbod... 

Dit is misschien de plaats om even stil te staan bij agressie, isolatie en fixatie. Doorheen de jaren wordt dit steeds minder en selectiever toegepast. We proberen de agressie te beperken door maximaal in te zetten op communicatie. Dit vraagt van onze medewerkers een specifieke ingesteldheid.