Ben je als patiënt of naastbetrokkene ontevreden over iets of over een situatie? Of vind je dat je rechten als patiënt of naastbetrokkene niet gerespecteerd worden? Je kan op twee manieren een klacht melden:

Informeel

Ben je ontevreden over de opvang en/of een behandeling, dan kan je dit bespreken met de betrokken medewerker, de individuele begeleider en indien nodig ook de verantwoordelijke van het betrokken team. Deze rechtstreekse en directe communicatie tussen patiënt of naastbetrokkene en zorgverlener, zonder tussenkomst van een onafhankelijke derde, stimuleren we zoveel mogelijk.

Formeel 

Biedt de informele klachtenprocedure geen voldoende oplossing voor je ontevredenheid of klacht? Dan kan je de formele klachtenprocedure opstarten. Dit kan op twee manieren:

 • Contacteer de interne ombudspersoon. 

Dit kan telefonisch 016 45 26 41 of via mail aan: interneombudsdienst@kamillus.broedersvanliefde.be  of via een brief die je afgeeft aan het onthaal van Zorggroep Sint-Kamillus in het administratief torengebouw of die je per post bezorgt aan: Zorggroep Sint-Kamillus, ter attentie van de interne ombudspersoon, Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek. 

Je kan dit zelf doen of dit vragen aan jouw individuele begeleider of aan de teamverantwoordelijke. 

 • Of contacteer de externe ombudspersoon. Deze persoon is een laagdrempelig, toegankelijk en onafhankelijk extern aanspreekpunt voor klachten en vragen van de zorgvrager en gaat in samenspraak met de zorgvrager naar oplossingen zoeken, zonder hiervoor (in extreme gevallen) gerechtelijke procedures te moeten opstarten. Deze externe klachtenbemiddelaar is verbonden aan het Vlaams Overlegplatform en niet aan Zorggroep Sint-Kamillus.
  • Hoe kan je deze persoon bereiken?
   • Door een bericht in te geven in onderstaand webformulier.
   • Door te bellen naar: 0497 47 70 66
   • Via chat: https://overlegplatformgg.sittool.net/chat, elke weekdag van 16.00u tot 18.00u. 
   • Door een afspraak te maken en langs te gaan in het ombudsbureau op campus Krijkelberg in Bierbeek (gebouw polikliniek).
   • Door je bericht, vraag of klacht, samen met je gegevens te posten in een van de brievenbussen op de gesloten afdelingen of in de cafetaria van Zorggroep Sint-Kamillus op campus Krijkelberg in Bierbeek.

De externe ombudspersoon kan klachten van naastbetrokkenen enkel behandelen als de patiënt ze onderschrijft. 

De gegevens en informatie hieronder komen rechtstreeks terecht bij de externe ombudspersoon. Deze is gebonden door het beroepsgeheim en gebruikt de gegevens enkel om jouw vraag of klacht te kunnen opvolgen.

Ben je als patiënt of naastbetrokkene ontevreden over iets of over een situatie? Of vind je dat je rechten als patiënt of naastbetrokkene niet gerespecteerd worden? Je kan op twee manieren een klacht melden:

Informeel

Ben je ontevreden over de opvang en/of een behandeling, dan kan je dit bespreken met de betrokken medewerker, de individuele begeleider en indien nodig ook de verantwoordelijke van het betrokken team. Deze rechtstreekse en directe communicatie tussen patiënt of naastbetrokkene en zorgverlener, zonder tussenkomst van een onafhankelijke derde, stimuleren we zoveel mogelijk.

Formeel 

Biedt de informele klachtenprocedure geen voldoende oplossing voor je ontevredenheid of klacht? Dan kan je de formele klachtenprocedure opstarten. Dit kan op twee manieren:

 • Contacteer de interne ombudspersoon. 

Dit kan telefonisch 016 45 26 41 of via mail aan: interneombudsdienst@kamillus.broedersvanliefde.be  of via een brief die je afgeeft aan het onthaal van Zorggroep Sint-Kamillus in het administratief torengebouw of die je per post bezorgt aan: Zorggroep Sint-Kamillus, ter attentie van de interne ombudspersoon, Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek. 

Je kan dit zelf doen of dit vragen aan jouw individuele begeleider of aan de teamverantwoordelijke. 

 • Of contacteer de externe ombudspersoon. Deze persoon is een laagdrempelig, toegankelijk en onafhankelijk extern aanspreekpunt voor klachten en vragen van de zorgvrager en gaat in samenspraak met de zorgvrager naar oplossingen zoeken, zonder hiervoor (in extreme gevallen) gerechtelijke procedures te moeten opstarten. Deze externe klachtenbemiddelaar is verbonden aan het Vlaams Overlegplatform en niet aan Zorggroep Sint-Kamillus.
  • Hoe kan je deze persoon bereiken?
   • Door een bericht in te geven in onderstaand webformulier.
   • Door te bellen naar: 0497 47 70 66
   • Via chat: https://overlegplatformgg.sittool.net/chat, elke weekdag van 16.00u tot 18.00u. 
   • Door een afspraak te maken en langs te gaan in het ombudsbureau op campus Krijkelberg in Bierbeek (gebouw polikliniek).
   • Door je bericht, vraag of klacht, samen met je gegevens te posten in een van de brievenbussen op de gesloten afdelingen of in de cafetaria van Zorggroep Sint-Kamillus op campus Krijkelberg in Bierbeek.

De externe ombudspersoon kan klachten van naastbetrokkenen enkel behandelen als de patiënt ze onderschrijft. 

De gegevens en informatie hieronder komen rechtstreeks terecht bij de externe ombudspersoon. Deze is gebonden door het beroepsgeheim en gebruikt de gegevens enkel om jouw vraag of klacht te kunnen opvolgen.