Meldpunt met betrekking tot inbreuken op wetgeving (de zgn. klokkenluidersregeling)

 

Als je een (mogelijke) inbreuk die plaatsvond in Zorggroep Sint-Kamillus of een inbreuk, die zeer waarschijnlijk zal plaatsvinden, wil melden, dan raden wij u ten sterkste aan om dit onmiddellijk en eerst te melden aan een medewerker of een leidinggevende binnen Zorggroep Sint-Kamillus.  Als dit niet kan, om welke reden ook, of als je melding aan je directe leidinggevende niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan je je bezorgdheid melden via een meldingsbeheerder

 • ): telefoon: 
  • Chris Schepers, meldingsbeheerder, 016 45 26 09: van maandag  tot vrijdag  tijdens de kantooruren.
  • Toon Lenaerts, meldingsbeheerder, 016 45 28 07: van maandag  tot vrijdag  tijdens de kantooruren.
 • +: brief: (zorg ervoor dat je “vertrouwelijk” vermeldt op de enveloppe)

Zorggroep Sint-Kamillus

T.a.v.    Chris Schepers, meldingsbeheerder of Toon Lenaerts, meldingsbeheerder

Krijkelberg 1

3360 Bierbeek

 •  in persoon.  Door een afspraak te maken met Chris Schepers, meldingsbeheerder of Toon Lenaerts, meldingsbeheerder via de telefoonnummers die hierboven vermeld staan.
 • online via weblink op deze website .

 

Wie kan een melding maken?  

 • Alle (ex-)medewerkers van Zorggroep Sint-Kamillus, incl. sollicitanten, vrijwilligers en stagiairs.
 • Eenieder die werkzaamheden heeft gedaan voor Zorggroep Sint-Kamillus in welke hoedanigheid ook: leveranciers, aannemers, onderaannemers, consultants, ...
 • Aandeelhouders, personen van leidinggevend, bestuurlijk en toezichthoudend orgaan m.u.v. personen die instaan voor het dagelijks bestuur van Zorggroep Sint-Kamillus.

 

Wat kan je melden?

Elke bezorgdheid die gebaseerd is op informatie uit de werkomgeving op volgende gebieden:

 • Overheidsopdrachten
 • Financiële diensten, producten en markten, voorkomen witwassen van geld, terrorismefinanciering
 • Productveiligheid en –conformiteit
 • Veiligheid vervoer
 • Bescherming milieu
 • Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • Veiligheid levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn
 • Volksgezondheid
 • Consumentenbescherming
 • GDPR
 • Belastingfraude
 • Sociale fraude

Meer informatie over vb. opvolging van een melding of bescherming van de klokkenluider vind je in dit

Meldpunt met betrekking tot inbreuken op wetgeving (de zgn. klokkenluidersregeling)

 

Als je een (mogelijke) inbreuk die plaatsvond in Zorggroep Sint-Kamillus of een inbreuk, die zeer waarschijnlijk zal plaatsvinden, wil melden, dan raden wij u ten sterkste aan om dit onmiddellijk en eerst te melden aan een medewerker of een leidinggevende binnen Zorggroep Sint-Kamillus.  Als dit niet kan, om welke reden ook, of als je melding aan je directe leidinggevende niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan je je bezorgdheid melden via een meldingsbeheerder

 • ): telefoon: 
  • Chris Schepers, meldingsbeheerder, 016 45 26 09: van maandag  tot vrijdag  tijdens de kantooruren.
  • Toon Lenaerts, meldingsbeheerder, 016 45 28 07: van maandag  tot vrijdag  tijdens de kantooruren.
 • +: brief: (zorg ervoor dat je “vertrouwelijk” vermeldt op de enveloppe)

Zorggroep Sint-Kamillus

T.a.v.    Chris Schepers, meldingsbeheerder of Toon Lenaerts, meldingsbeheerder

Krijkelberg 1

3360 Bierbeek

 •  in persoon.  Door een afspraak te maken met Chris Schepers, meldingsbeheerder of Toon Lenaerts, meldingsbeheerder via de telefoonnummers die hierboven vermeld staan.
 • online via weblink op deze website .

 

Wie kan een melding maken?  

 • Alle (ex-)medewerkers van Zorggroep Sint-Kamillus, incl. sollicitanten, vrijwilligers en stagiairs.
 • Eenieder die werkzaamheden heeft gedaan voor Zorggroep Sint-Kamillus in welke hoedanigheid ook: leveranciers, aannemers, onderaannemers, consultants, ...
 • Aandeelhouders, personen van leidinggevend, bestuurlijk en toezichthoudend orgaan m.u.v. personen die instaan voor het dagelijks bestuur van Zorggroep Sint-Kamillus.

 

Wat kan je melden?

Elke bezorgdheid die gebaseerd is op informatie uit de werkomgeving op volgende gebieden:

 • Overheidsopdrachten
 • Financiële diensten, producten en markten, voorkomen witwassen van geld, terrorismefinanciering
 • Productveiligheid en –conformiteit
 • Veiligheid vervoer
 • Bescherming milieu
 • Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • Veiligheid levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn
 • Volksgezondheid
 • Consumentenbescherming
 • GDPR
 • Belastingfraude
 • Sociale fraude

Meer informatie over vb. opvolging van een melding of bescherming van de klokkenluider vind je in dit