Vorming en opleiding

In Zorggroep Sint-Kamillus willen we medewerkers aanwerven met passie voor zorg en we stimuleren en ondersteunen hen om deze passie doorheen hun loopbaan te behouden. We zien vorming, training en ontwikkeling als een kernopdracht. We willen dat onze medewerkers zich professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen. Dit kan via een uitgebreid intern vormingsaanbod, maar ook door deelname aan externe vormingen en opleidingen.

We geloven in de professionele expertise waarin onze medewerkers zich continu bekwamen en we delen deze kennis en expertise graag met anderen. Zo nodigen we ook externen uit om deel te nemen aan onze studiedagen en vormingsmomenten.

Een overzicht van vormingen waar ook externen aan kunnen deelnemen, vind je in onze agenda.

Vorming en opleiding

In Zorggroep Sint-Kamillus willen we medewerkers aanwerven met passie voor zorg en we stimuleren en ondersteunen hen om deze passie doorheen hun loopbaan te behouden. We zien vorming, training en ontwikkeling als een kernopdracht. We willen dat onze medewerkers zich professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen. Dit kan via een uitgebreid intern vormingsaanbod, maar ook door deelname aan externe vormingen en opleidingen.

We geloven in de professionele expertise waarin onze medewerkers zich continu bekwamen en we delen deze kennis en expertise graag met anderen. Zo nodigen we ook externen uit om deel te nemen aan onze studiedagen en vormingsmomenten.

Een overzicht van vormingen waar ook externen aan kunnen deelnemen, vind je in onze agenda.