Samenwerkingsverbanden

Vzw Walden

Zorggroep Sint-Kamillus werkt nauw samen met vzw Walden. Vzw Walden werd in 1993 opgestart als initiatief voor beschut wonen samen met het CGG Vlaams-Brabant Oost.

Vzw Walden richt zich tot volwassenen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek uit de Leuvense regio die ondersteuning nodig hebben bij hun re-integratie in de maatschappij. Vzw Walden ontwikkelde een gedifferentieerde dienstverlening:

Meer informatie: vzw Walden

Netwerk internering

Zorggroep Sint-Kamillus maakt deel uit van het netwerk voor personen met een interneringsstatuut voor het Hof van beroep Brussel. Dit is voor de provincie Vlaams-Brabant en Brussel en voor Nederlandstalige cliënten. 

In 2013 stelde de FOD Volksgezondheid in het kader van het meerjarenplan internering netwerkcoördinatoren Internering aan per Hof van Beroep. Zij werken per Hof van beroep nauw samen met de netwerkcoördinatoren die de FOD Justitie aanstelde. Beide netwerkcoördinatoren brengen partners samen om een samenhangend zorgaanbod uit te bouwen voor een optimale in- en doorstroom van geïnterneerde personen in de zorg.

Contact: Mieke Goyens, netwerkcoördinator Internering Volksgezondheid voor het hof van beroep Brussel Nederlandstalig 0476 88 15 56 of mieke.goyens@schakelteam.be

Meer informatie: netwerk en internering

Netwerken voor volwassenen met een psychische problematiek

In 2010 wilde de overheid de geestelijke gezondheidszorg hervormen met als resultaat een betere geestelijke gezondheidszorg waarbij behandeling, ondersteuning en begeleiding optimaal tegemoetkomen aan de concrete behoeften van personen met psychische problemen.

De overheid wilde een gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg door het creëren en verstevigen van zorgnetwerken en zorgcircuits tussen diverse voorzieningen. De wettelijke basis hiervoor was het 'Artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen'.

Het GGZ-netwerk Diletti werd opgestart in 2011. Diletti staat voor de regio 'Diest-Aarschot-Leuven-Tervuren-Tienen'. Het GGZ-Netwerk SaVHA volgde later en heeft de regio Halle-Vilvoorde-Brussel als werkingsgebied. Zorggroep Sint-Kamillus is actief in de beide netwerken en dus ook in deze regio’s.

Meer informatie: Diletti en SaVHA

Samenwerkingsverband voor personen met verstandelijke beperking en een psychiatrische problematiek

Om deskundige zorg te bieden aan personen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische, gedrags- of psychosociale problemen startte men in de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een samenwerkingsverband met sector-overschrijdend overleg.

Met deze samenwerking willen we voor deze doelgroep bijdragen tot een kwaliteitsvolle en aangepaste zorg, zowel preventief als curatief, complementair en aanvullend op het al bestaande zorgaanbod. Zo bouwde men de voorbije jaren een consulententeam uit, deed men onderzoek en ontwikkelde men een outreachend aanbod vanuit de geestelijke gezondheidszorg.

Zorggroep Sint-Kamillus neemt deel aan dit samenwerkingsverband.

Contactpersoon: Eddy Weyts

Samenwerkingsverband Huntington

In 2009 bouwde men in het kader van een overeenkomst met het RIZIV een netwerk uit met voorzieningen in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg ter ondersteuning van personen met de ziekte van Huntington. Zorggroep Sint-Kamillus ondersteunt hierbij  enkele voorzieningen, organiseert ook vorming en werkt outreachend voor personen in de thuissituatie.

Bij outreachend werken speelt men in op noden van mensen die men door het bestaande zorgverleningsaanbod onvoldoende bereikt. De zorgverlener begeeft zich in de leefwereld van de zorgvrager en streeft naar een zo goed mogelijke zorg in wederzijdse afstemming tussen de doelgroep, zijn netwerk, het maatschappelijk aanbod en de ruimere samenleving.

Contactpersoon: Alexandra Erven

Samenwerkingsverband voor personen met NAH

Sinds 2002 bestaat in elke Vlaamse provincie een samenwerkingsverband NAH. NAH verwijst naar 'Niet-Aangeboren Hersenletsel'. Het samenwerkingsverband NAH in Vlaams-Brabant verenigt alle voorzieningen die een aanbod hebben voor personen met NAH: het VAPH, ziekenfondsen, organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, revalidatie, … 

Het samenwerkingsverband werkt nauw samen met de Hersenletsel Liga - Samen voor mensen met NAH. Vanuit dit overleg informeert men over NAH, bewaakt en organiseert men de continuïteit van de zorg, en organiseert men vorming en kennisuitwisseling. Enkele voorbeelden van initiatieven: de Supportteams NAH, een basisvorming NAH, info- en trefdagen, kenniskring NAH. Zorggroep Sint-Kamillus neemt actief deel aan dit samenwerkingsverband.

Contactpersoon: Guy Lorent

Samenwerkingsverbanden

Vzw Walden

Zorggroep Sint-Kamillus werkt nauw samen met vzw Walden. Vzw Walden werd in 1993 opgestart als initiatief voor beschut wonen samen met het CGG Vlaams-Brabant Oost.

Vzw Walden richt zich tot volwassenen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek uit de Leuvense regio die ondersteuning nodig hebben bij hun re-integratie in de maatschappij. Vzw Walden ontwikkelde een gedifferentieerde dienstverlening:

Meer informatie: vzw Walden

Netwerk internering

Zorggroep Sint-Kamillus maakt deel uit van het netwerk voor personen met een interneringsstatuut voor het Hof van beroep Brussel. Dit is voor de provincie Vlaams-Brabant en Brussel en voor Nederlandstalige cliënten. 

In 2013 stelde de FOD Volksgezondheid in het kader van het meerjarenplan internering netwerkcoördinatoren Internering aan per Hof van Beroep. Zij werken per Hof van beroep nauw samen met de netwerkcoördinatoren die de FOD Justitie aanstelde. Beide netwerkcoördinatoren brengen partners samen om een samenhangend zorgaanbod uit te bouwen voor een optimale in- en doorstroom van geïnterneerde personen in de zorg.

Contact: Mieke Goyens, netwerkcoördinator Internering Volksgezondheid voor het hof van beroep Brussel Nederlandstalig 0476 88 15 56 of mieke.goyens@schakelteam.be

Meer informatie: netwerk en internering

Netwerken voor volwassenen met een psychische problematiek

In 2010 wilde de overheid de geestelijke gezondheidszorg hervormen met als resultaat een betere geestelijke gezondheidszorg waarbij behandeling, ondersteuning en begeleiding optimaal tegemoetkomen aan de concrete behoeften van personen met psychische problemen.

De overheid wilde een gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg door het creëren en verstevigen van zorgnetwerken en zorgcircuits tussen diverse voorzieningen. De wettelijke basis hiervoor was het 'Artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen'.

Het GGZ-netwerk Diletti werd opgestart in 2011. Diletti staat voor de regio 'Diest-Aarschot-Leuven-Tervuren-Tienen'. Het GGZ-Netwerk SaVHA volgde later en heeft de regio Halle-Vilvoorde-Brussel als werkingsgebied. Zorggroep Sint-Kamillus is actief in de beide netwerken en dus ook in deze regio’s.

Meer informatie: Diletti en SaVHA

Samenwerkingsverband voor personen met verstandelijke beperking en een psychiatrische problematiek

Om deskundige zorg te bieden aan personen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische, gedrags- of psychosociale problemen startte men in de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een samenwerkingsverband met sector-overschrijdend overleg.

Met deze samenwerking willen we voor deze doelgroep bijdragen tot een kwaliteitsvolle en aangepaste zorg, zowel preventief als curatief, complementair en aanvullend op het al bestaande zorgaanbod. Zo bouwde men de voorbije jaren een consulententeam uit, deed men onderzoek en ontwikkelde men een outreachend aanbod vanuit de geestelijke gezondheidszorg.

Zorggroep Sint-Kamillus neemt deel aan dit samenwerkingsverband.

Contactpersoon: Eddy Weyts

Samenwerkingsverband Huntington

In 2009 bouwde men in het kader van een overeenkomst met het RIZIV een netwerk uit met voorzieningen in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg ter ondersteuning van personen met de ziekte van Huntington. Zorggroep Sint-Kamillus ondersteunt hierbij  enkele voorzieningen, organiseert ook vorming en werkt outreachend voor personen in de thuissituatie.

Bij outreachend werken speelt men in op noden van mensen die men door het bestaande zorgverleningsaanbod onvoldoende bereikt. De zorgverlener begeeft zich in de leefwereld van de zorgvrager en streeft naar een zo goed mogelijke zorg in wederzijdse afstemming tussen de doelgroep, zijn netwerk, het maatschappelijk aanbod en de ruimere samenleving.

Contactpersoon: Alexandra Erven

Samenwerkingsverband voor personen met NAH

Sinds 2002 bestaat in elke Vlaamse provincie een samenwerkingsverband NAH. NAH verwijst naar 'Niet-Aangeboren Hersenletsel'. Het samenwerkingsverband NAH in Vlaams-Brabant verenigt alle voorzieningen die een aanbod hebben voor personen met NAH: het VAPH, ziekenfondsen, organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, revalidatie, … 

Het samenwerkingsverband werkt nauw samen met de Hersenletsel Liga - Samen voor mensen met NAH. Vanuit dit overleg informeert men over NAH, bewaakt en organiseert men de continuïteit van de zorg, en organiseert men vorming en kennisuitwisseling. Enkele voorbeelden van initiatieven: de Supportteams NAH, een basisvorming NAH, info- en trefdagen, kenniskring NAH. Zorggroep Sint-Kamillus neemt actief deel aan dit samenwerkingsverband.

Contactpersoon: Guy Lorent