OPM - Observatie voor Personen met een Mentale beperking - is een residentiële observatie- en behandelafdeling waar we 37 patiënten (mannen en vrouwen) in volledige of in nachthospitalisatie opnemen. Daarnaast kunnen naargelang de zorgnoden ook een aantal patiënten in dagbehandeling komen.

Zorgaanbod

OPM bestaat uit twee units:

 • Op OPM-C moet elke bezoeker zich aanmelden, maar kunnen patiënten wel zelf naar buiten.
 • Op OPM (A-B) is de buitendeur gesloten. Patiënten kunnen enkel naar buiten als een medewerker de deur opent. De meeste patiënten op OPM A-B hebben een behandelprogramma dat gebruikmaakt van alle faciliteiten van het ziekenhuis. Velen kunnen zelfstandig naar deze plaatsen zonder dat ze begeleid worden. De buitendeur is dus gesloten, maar het is geen gesloten afdeling waar men niet buitenkomt.

Het observatie- en behandelaanbod van de afdeling is zeer verscheiden, omdat de problemen waarvoor we mensen opnemen, heel verscheiden zijn. We bieden individuele en groepstherapieën:

 • psychotherapie
 • psycho-educatie
 • ergotherapie
 • psychomotorische therapie
 • kinesitherapie
 • logopedie

Een medicamenteuze behandeling gebeurt altijd in overleg met de behandelende psychiater.

Werkwijze

Gedurende de eerste weken maken we in overleg met de persoon een programma op maat van zijn zorgvraag. 

 • We starten meestal met een uitgebreid intakegesprek. We vinden het belangrijk om zowel de patiënt, de familieleden, de vertrouwenspersoon en betekenisvolle zorgverleners in het toekomstige observatie- en behandelingsproces te betrekken.
 • Bij opname maakt de individuele begeleider de persoon wegwijs in onze afdeling en werking. Deze individuele begeleider blijft gedurende de hele opname het aanspreekpunt voor alle vragen en praktische regelingen.
 • Daarnaast volgt een orthopedagoog je behandeling en zorgproces mee op. Meestal is dit de persoon die samen met de psychiater de intake deed. Dit  is de procesbegeleider.

De individuele begeleider en de procesbegeleider zorgen samen voor het goede verloop van je zorgtraject. Zij onderhouden tijdens de opname ook de contacten met je naastbetrokkenen.

Tijdens het hele opnametraject en ook bij de voorbereiding op ontslag proberen we naastbetrokkenen zoveel mogelijk te betrekken.

Verbetertraject internering

Binnen dit project bieden we reguliere GGZ (residentieel en mobiel) aan personen met een verstandelijke beperking en met een interneringsstatuut. Dit project kadert in de ontwikkeling van geïntegreerde zorg voor geïnterneerden.

Mobiele teams verstandelijke beperking 

We hebben ook een mobiel team dat zorg biedt aan huis of in een thuisvervangende situatie. Meer informatie...

  OPM - Observatie voor Personen met een Mentale beperking - is een residentiële observatie- en behandelafdeling waar we 37 patiënten (mannen en vrouwen) in volledige of in nachthospitalisatie opnemen. Daarnaast kunnen naargelang de zorgnoden ook een aantal patiënten in dagbehandeling komen.

  Zorgaanbod

  OPM bestaat uit twee units:

  • Op OPM-C moet elke bezoeker zich aanmelden, maar kunnen patiënten wel zelf naar buiten.
  • Op OPM (A-B) is de buitendeur gesloten. Patiënten kunnen enkel naar buiten als een medewerker de deur opent. De meeste patiënten op OPM A-B hebben een behandelprogramma dat gebruikmaakt van alle faciliteiten van het ziekenhuis. Velen kunnen zelfstandig naar deze plaatsen zonder dat ze begeleid worden. De buitendeur is dus gesloten, maar het is geen gesloten afdeling waar men niet buitenkomt.

  Het observatie- en behandelaanbod van de afdeling is zeer verscheiden, omdat de problemen waarvoor we mensen opnemen, heel verscheiden zijn. We bieden individuele en groepstherapieën:

  • psychotherapie
  • psycho-educatie
  • ergotherapie
  • psychomotorische therapie
  • kinesitherapie
  • logopedie

  Een medicamenteuze behandeling gebeurt altijd in overleg met de behandelende psychiater.

  Werkwijze

  Gedurende de eerste weken maken we in overleg met de persoon een programma op maat van zijn zorgvraag. 

  • We starten meestal met een uitgebreid intakegesprek. We vinden het belangrijk om zowel de patiënt, de familieleden, de vertrouwenspersoon en betekenisvolle zorgverleners in het toekomstige observatie- en behandelingsproces te betrekken.
  • Bij opname maakt de individuele begeleider de persoon wegwijs in onze afdeling en werking. Deze individuele begeleider blijft gedurende de hele opname het aanspreekpunt voor alle vragen en praktische regelingen.
  • Daarnaast volgt een orthopedagoog je behandeling en zorgproces mee op. Meestal is dit de persoon die samen met de psychiater de intake deed. Dit  is de procesbegeleider.

  De individuele begeleider en de procesbegeleider zorgen samen voor het goede verloop van je zorgtraject. Zij onderhouden tijdens de opname ook de contacten met je naastbetrokkenen.

  Tijdens het hele opnametraject en ook bij de voorbereiding op ontslag proberen we naastbetrokkenen zoveel mogelijk te betrekken.

  Verbetertraject internering

  Binnen dit project bieden we reguliere GGZ (residentieel en mobiel) aan personen met een verstandelijke beperking en met een interneringsstatuut. Dit project kadert in de ontwikkeling van geïntegreerde zorg voor geïnterneerden.

  Mobiele teams verstandelijke beperking 

  We hebben ook een mobiel team dat zorg biedt aan huis of in een thuisvervangende situatie. Meer informatie...