Doelgroep

GO is een gesloten opname-eenheid voor volwassenen uit de regio Vlaams-Brabant Oost, met een ernstige psychiatrische problematiek (EPA). We bieden een kortdurende opname bij een acuut psychiatrisch beeld en/of een crisis met als doel: opvang van de crisis, diagnostiek en zorgoriëntering.

Zorgaanbod 
 • Op de zorgeenheid GO werken we, omwille van een uiteenlopende problematiek en mate van crisis, heel individueel. In de eerste plaats willen we een gezond leefklimaat aanbieden: dag-nachtritme, sociale contacten, …
 • Daarnaast bieden we zorginhoudelijk een vrijblijvend aanbod. Mensen kunnen in individuele contacten met ergotherapeut, bewegingstherapeut, psycholoog en individueel begeleider hun wensen en noden aangeven. Ze kunnen zo kennismaken met de verschillende disciplines en hun aanbod.
 • Op basis van beschikbare activiteiten stellen we samen met de patiënt een weekprogramma op maat op. Dit weekprogramma bestaat voornamelijk uit individuele contacten met de verschillende medewerkers  van het multidisciplinair team en uit een beperkt aantal momenten in groepsverband. Tijdens de momenten in groepsverband bieden we geen groepssessies aan. Er is wel altijd een therapeut aanwezig. Deze oriënteert patiënten naar of begeleidt hen bij een individuele activiteit op de zorgeenheid of uit het aanbod van het overkoepelende aanbod van het TAC (Therapeutisch Activiteitencentrum). Patiënten kunnen hun weekprogramma en de intensiteit hiervan flexibel invullen.
 • Met een vaste regelmaat evalueren we het behandelplan van elke patiënt en passen zo nodig aan. Het eerste behandelplan maken we op na week 1 van de opname. Daarna evalueren we om de drie weken en passen we zo nodig aan. Een opname en behandeling op de zorgeenheid GO is vaak slechts een onderdeel (start, time-out, crisismoment, …) van een ruimer (behandel)traject. We streven naar een maximale verblijfsduur van drie maanden.
Contactpersonen 
 • Afdelingshoofd: Marleen Molenberghs
 • Arts: dr. Liesbeth Volkaerts
 • Therapeutisch coördinator: Nadia Zacharioudakis
 • Maatschappelijk werker: Sara Verreth en Bo Vrebos
Doelgroep

GO is een gesloten opname-eenheid voor volwassenen uit de regio Vlaams-Brabant Oost, met een ernstige psychiatrische problematiek (EPA). We bieden een kortdurende opname bij een acuut psychiatrisch beeld en/of een crisis met als doel: opvang van de crisis, diagnostiek en zorgoriëntering.

Zorgaanbod 
 • Op de zorgeenheid GO werken we, omwille van een uiteenlopende problematiek en mate van crisis, heel individueel. In de eerste plaats willen we een gezond leefklimaat aanbieden: dag-nachtritme, sociale contacten, …
 • Daarnaast bieden we zorginhoudelijk een vrijblijvend aanbod. Mensen kunnen in individuele contacten met ergotherapeut, bewegingstherapeut, psycholoog en individueel begeleider hun wensen en noden aangeven. Ze kunnen zo kennismaken met de verschillende disciplines en hun aanbod.
 • Op basis van beschikbare activiteiten stellen we samen met de patiënt een weekprogramma op maat op. Dit weekprogramma bestaat voornamelijk uit individuele contacten met de verschillende medewerkers  van het multidisciplinair team en uit een beperkt aantal momenten in groepsverband. Tijdens de momenten in groepsverband bieden we geen groepssessies aan. Er is wel altijd een therapeut aanwezig. Deze oriënteert patiënten naar of begeleidt hen bij een individuele activiteit op de zorgeenheid of uit het aanbod van het overkoepelende aanbod van het TAC (Therapeutisch Activiteitencentrum). Patiënten kunnen hun weekprogramma en de intensiteit hiervan flexibel invullen.
 • Met een vaste regelmaat evalueren we het behandelplan van elke patiënt en passen zo nodig aan. Het eerste behandelplan maken we op na week 1 van de opname. Daarna evalueren we om de drie weken en passen we zo nodig aan. Een opname en behandeling op de zorgeenheid GO is vaak slechts een onderdeel (start, time-out, crisismoment, …) van een ruimer (behandel)traject. We streven naar een maximale verblijfsduur van drie maanden.
Contactpersonen 
 • Afdelingshoofd: Marleen Molenberghs
 • Arts: dr. Liesbeth Volkaerts
 • Therapeutisch coördinator: Nadia Zacharioudakis
 • Maatschappelijk werker: Sara Verreth en Bo Vrebos