Aan elke afdeling van Zorggroep Sint-Kamillus is een maatschappelijk werker verbonden die deel uitmaakt van het multidisciplinaire afdelingsteam. De maatschappelijk werker biedt psychosociale begeleiding en ondersteunt op verschillende levensdomeinen:

  • wonen
  • netwerk (professioneel en niet-professioneel)
  • werk
  • financiën
  • justitie

De maatschappelijk werker vertrekt vanuit het persoonlijk verhaal van de zorgvrager en zoekt op basis hiervan samen met de persoon naar een oplossing op maat. Dit alles gebeurt in overleg met de teamleden van de afdeling.

Het team van alle maatschappelijk werkers in zorggroep Sint-Kamillus overlegt regelmatig over gemeenschappelijke en specifiek beroepsgebonden thema’s. 

Daarnaast nemen enkele van onze maatschappelijk werkers ook nog specifieke taken op binnen:

De maatschappelijk werkers begeleiden ook bij ontslag en nazorg.  

Contact:
Doelgroep algemene psychiatrie
Doelgroep verstandelijke beperking
Doelgroep Cerenah
Doelgroep forensische psychiatrie
PVT Salvenbos

Aan elke afdeling van Zorggroep Sint-Kamillus is een maatschappelijk werker verbonden die deel uitmaakt van het multidisciplinaire afdelingsteam. De maatschappelijk werker biedt psychosociale begeleiding en ondersteunt op verschillende levensdomeinen:

  • wonen
  • netwerk (professioneel en niet-professioneel)
  • werk
  • financiën
  • justitie

De maatschappelijk werker vertrekt vanuit het persoonlijk verhaal van de zorgvrager en zoekt op basis hiervan samen met de persoon naar een oplossing op maat. Dit alles gebeurt in overleg met de teamleden van de afdeling.

Het team van alle maatschappelijk werkers in zorggroep Sint-Kamillus overlegt regelmatig over gemeenschappelijke en specifiek beroepsgebonden thema’s. 

Daarnaast nemen enkele van onze maatschappelijk werkers ook nog specifieke taken op binnen:

De maatschappelijk werkers begeleiden ook bij ontslag en nazorg.  

Contact:
Doelgroep algemene psychiatrie
Doelgroep verstandelijke beperking
Doelgroep Cerenah
Doelgroep forensische psychiatrie
PVT Salvenbos