De ziekte van Huntington is een ingrijpende en complexe erfelijke aandoening waardoor een persoon lichamelijk, cognitief, gedragsmatig en psychiatrisch ernstige moeilijkheden ondervindt.

Zorggroep Sint-Kamillus biedt twee vormen van ondersteuning aan personen met de ziekte van Hunington:

  • Residentiële ondersteuning 

Soms is de nodige zorg zo intensief dat men deze in een thuissituatie niet altijd kan bieden of kan blijven bieden. Daarom richtten Zorggroep Sint-Kamillus, drie woonzorgcentra en enkele voorzieningen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een samenwerkingsverband op. Zorggroep Sint-Kamillus coördineert dit samenwerkingsverband. Door deze samenwerking kunnen we meer gespecialiseerde zorg aanbieden aan personen met de ziekte van Huntington in een vergevorderd stadium.

Door samen te werken kunnen we ook meer kennis uitwisselen en vorming organiseren. Dit gebeurt door een team van arts-psychiater, een psycholoog, maatschappelijk assistent en verpleegkundige.

Doelgroep

Personen uit de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.

  • Ondersteuning in de thuissituatie 

Zorggroep Sint-Kamillus en de Huntington Liga bieden samen gespecialiseerde zorg aan personen met de ziekte van Huntington in een vergevorderd stadium. We ondersteunen de patiënt en zijn (professionele) omgeving zodat hij of zij zo lang mogelijk thuis kan verblijven. En wanneer thuis verblijven niet langer mogelijk is, kunnen we ook zorg aanbieden tijdens een wachtperiode voor opname in een residentiële setting.

Doelgroep

Personen met de ziekte van Huntington van 18 jaar of ouder die wonen in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen of Limburg. De patiënt mag niet opgenomen zijn in een residentiële structuur of ziekenhuis.

De ziekte van Huntington is een ingrijpende en complexe erfelijke aandoening waardoor een persoon lichamelijk, cognitief, gedragsmatig en psychiatrisch ernstige moeilijkheden ondervindt.

Zorggroep Sint-Kamillus biedt twee vormen van ondersteuning aan personen met de ziekte van Hunington:

  • Residentiële ondersteuning 

Soms is de nodige zorg zo intensief dat men deze in een thuissituatie niet altijd kan bieden of kan blijven bieden. Daarom richtten Zorggroep Sint-Kamillus, drie woonzorgcentra en enkele voorzieningen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een samenwerkingsverband op. Zorggroep Sint-Kamillus coördineert dit samenwerkingsverband. Door deze samenwerking kunnen we meer gespecialiseerde zorg aanbieden aan personen met de ziekte van Huntington in een vergevorderd stadium.

Door samen te werken kunnen we ook meer kennis uitwisselen en vorming organiseren. Dit gebeurt door een team van arts-psychiater, een psycholoog, maatschappelijk assistent en verpleegkundige.

Doelgroep

Personen uit de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.

  • Ondersteuning in de thuissituatie 

Zorggroep Sint-Kamillus en de Huntington Liga bieden samen gespecialiseerde zorg aan personen met de ziekte van Huntington in een vergevorderd stadium. We ondersteunen de patiënt en zijn (professionele) omgeving zodat hij of zij zo lang mogelijk thuis kan verblijven. En wanneer thuis verblijven niet langer mogelijk is, kunnen we ook zorg aanbieden tijdens een wachtperiode voor opname in een residentiële setting.

Doelgroep

Personen met de ziekte van Huntington van 18 jaar of ouder die wonen in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen of Limburg. De patiënt mag niet opgenomen zijn in een residentiële structuur of ziekenhuis.