Het forensisch psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) van Zorggroep Sint-Kamillus bestaat uit de forensische rehabilitatieafdelingen FRA/FRW en FRB/FRC.  Beide afdelingen hebben elk een open en een meer gesloten werking. 

Doelgroep

Tijdens de intensieve behandelperiode op de gesloten afdeling Forte kan de forensische PVT een volgende stap zijn in het traject. Dit wil zeggen dat de forensische PVT zich op dezelfde groepen als Forte richt, en dus dezelfde inclusiecriteria hanteert.
Een opname gebeurt altijd vanuit Forte. Een rechtstreeks opname op FRA/W of FRB/C is niet mogelijk. 

Zorgaanbod

Met een opname willen we:

 • een plaats creëren waar mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid voor een langere tijd kunnen verblijven.
 • werken aan de psychiatrische problematiek en de risico’s van de bewoner, rekening houdend met het tempo van de patiënt.
 • eventueel werken aan re-integratie in de maatschappij.

De afdelingen focussen op een aangename leefomgeving waarin onze bewoners zich thuis voelen. We streven een kwaliteitsvol leven na door het verwezenlijken van de gezonde behoeften van de bewoners. Hierbij plaatsen we hun krachten op de voorgrond en helpen we hen om met hun kwetsbaarheden om te gaan. 

Bij de start van de opname wijzen we twee individuele begeleiders (IB’s) toe. Zij zijn de centrale figuren tijdens het verblijf en maken deel uit van een multidisciplinair team (criminoloog, ergotherapeut, maatschappelijk werker, psychomotorisch therapeut, psycholoog, verpleegkundigen, patiëntbegeleiders en psychiater).

Het team werkt, samen met de patiënt, een therapieprogramma op maat van de patiënt uit. Voor sommige bewoners staat het behouden van stabiliteit, optimaliseren van levenskwaliteit en het bieden van zorg centraal in het therapieprogramma. Voor andere bewoners werken we ook aan resocialisatie op langere termijn. 

Familie

We vinden het belangrijk om samen te werken met de familie en het vertrouwde netwerk van de bewoners. Samen met hen kunnen we onze zorg optimaliseren. Spilfiguren in dit contact zijn de maatschappelijk werker en de individuele begeleiders van de bewoner. Een gesprek is mogelijk op de afdeling, telefonisch of via huisbezoek. Daarnaast werken we ook samen met de justitieassistent en de KBM (Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij). In dit hele proces wordt de persoon in kwestie maximaal betrokken.

Bezoekuren
 • Weekdagen: 18.00 - 21.00 u.
 • Woensdag: 14.00 - 17.00 u. en 18.00 - 21.00 u.
 • Weekend: 10.00 - 12.00 u., 14.00 - 17.00 u. en 18.00 - 21.00 u.
Contactpersonen
FRA/FRW
 • Afdelingshoofd: Kim Sweers
 • Arts: dr. Anne-Marie Wellekens
 • Therapeutisch coördinator: Tim Grugeon
 • Maatschappelijk werker: Ilse Geens
FRB/FRC
 • Afdelingshoofd: Sofie Vandenwijngaerden 
 • Arts: dr. Anne-Marie Wellekens
 • Therapeutisch coördinator: Mathilde Geysen
 • Maatschappelijk werker: Ellen Coëgnarts

Het forensisch psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) van Zorggroep Sint-Kamillus bestaat uit de forensische rehabilitatieafdelingen FRA/FRW en FRB/FRC.  Beide afdelingen hebben elk een open en een meer gesloten werking. 

Doelgroep

Tijdens de intensieve behandelperiode op de gesloten afdeling Forte kan de forensische PVT een volgende stap zijn in het traject. Dit wil zeggen dat de forensische PVT zich op dezelfde groepen als Forte richt, en dus dezelfde inclusiecriteria hanteert.
Een opname gebeurt altijd vanuit Forte. Een rechtstreeks opname op FRA/W of FRB/C is niet mogelijk. 

Zorgaanbod

Met een opname willen we:

 • een plaats creëren waar mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid voor een langere tijd kunnen verblijven.
 • werken aan de psychiatrische problematiek en de risico’s van de bewoner, rekening houdend met het tempo van de patiënt.
 • eventueel werken aan re-integratie in de maatschappij.

De afdelingen focussen op een aangename leefomgeving waarin onze bewoners zich thuis voelen. We streven een kwaliteitsvol leven na door het verwezenlijken van de gezonde behoeften van de bewoners. Hierbij plaatsen we hun krachten op de voorgrond en helpen we hen om met hun kwetsbaarheden om te gaan. 

Bij de start van de opname wijzen we twee individuele begeleiders (IB’s) toe. Zij zijn de centrale figuren tijdens het verblijf en maken deel uit van een multidisciplinair team (criminoloog, ergotherapeut, maatschappelijk werker, psychomotorisch therapeut, psycholoog, verpleegkundigen, patiëntbegeleiders en psychiater).

Het team werkt, samen met de patiënt, een therapieprogramma op maat van de patiënt uit. Voor sommige bewoners staat het behouden van stabiliteit, optimaliseren van levenskwaliteit en het bieden van zorg centraal in het therapieprogramma. Voor andere bewoners werken we ook aan resocialisatie op langere termijn. 

Familie

We vinden het belangrijk om samen te werken met de familie en het vertrouwde netwerk van de bewoners. Samen met hen kunnen we onze zorg optimaliseren. Spilfiguren in dit contact zijn de maatschappelijk werker en de individuele begeleiders van de bewoner. Een gesprek is mogelijk op de afdeling, telefonisch of via huisbezoek. Daarnaast werken we ook samen met de justitieassistent en de KBM (Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij). In dit hele proces wordt de persoon in kwestie maximaal betrokken.

Bezoekuren
 • Weekdagen: 18.00 - 21.00 u.
 • Woensdag: 14.00 - 17.00 u. en 18.00 - 21.00 u.
 • Weekend: 10.00 - 12.00 u., 14.00 - 17.00 u. en 18.00 - 21.00 u.
Contactpersonen
FRA/FRW
 • Afdelingshoofd: Kim Sweers
 • Arts: dr. Anne-Marie Wellekens
 • Therapeutisch coördinator: Tim Grugeon
 • Maatschappelijk werker: Ilse Geens
FRB/FRC
 • Afdelingshoofd: Sofie Vandenwijngaerden 
 • Arts: dr. Anne-Marie Wellekens
 • Therapeutisch coördinator: Mathilde Geysen
 • Maatschappelijk werker: Ellen Coëgnarts