Doelgroep 

Alle patiënten en bewoners in Zorggroep Sint-Kamillus

Aanbod

We luisteren en gaan in gesprek. We maken het stil, of je kan even uitwaaien bij ons. Misschien wil je samen bidden of een kaarsje aansteken voor iemand die belangrijk is voor jou. Of voor jezelf, op zoek naar kracht en hoop. We luisteren naar jou in alle vertrouwen, met respect voor je persoonlijke overtuigingen.

  • Groepsgesprekken

In groep wisselen we ervaringen met elkaar uit over levensbeschouwelijke thema’s. Dit doen we met verhalen, een lied, creatieve werkvormen enz. Op deze manier zoeken we naar zin: voor onszelf, voor ons leven en voor onze omgeving. Iedereen is welkom, wat je geloofsovertuiging ook is!

  • Persoonlijk aanbod

We praten over wat je kracht geeft, over hoop, over liefde, over het leven, met de pieken en de dalen. We praten over waarom net wel of net niet geloven. We gaan in gesprek, ook zonder woorden: we zoeken naar symbolen en uiten ons mens-zijn in rituelen. Dit alles gebeurt in vertrouwen.Onze pastores behoren niet tot een behandelend team, maar overleggen waar en wanneer nodig.

  • Vieringen
    • Eucharistie zaterdag om 18.30 u. in de kapel.

Doelgroep 

Alle patiënten en bewoners in Zorggroep Sint-Kamillus

Aanbod

We luisteren en gaan in gesprek. We maken het stil, of je kan even uitwaaien bij ons. Misschien wil je samen bidden of een kaarsje aansteken voor iemand die belangrijk is voor jou. Of voor jezelf, op zoek naar kracht en hoop. We luisteren naar jou in alle vertrouwen, met respect voor je persoonlijke overtuigingen.

  • Groepsgesprekken

In groep wisselen we ervaringen met elkaar uit over levensbeschouwelijke thema’s. Dit doen we met verhalen, een lied, creatieve werkvormen enz. Op deze manier zoeken we naar zin: voor onszelf, voor ons leven en voor onze omgeving. Iedereen is welkom, wat je geloofsovertuiging ook is!

  • Persoonlijk aanbod

We praten over wat je kracht geeft, over hoop, over liefde, over het leven, met de pieken en de dalen. We praten over waarom net wel of net niet geloven. We gaan in gesprek, ook zonder woorden: we zoeken naar symbolen en uiten ons mens-zijn in rituelen. Dit alles gebeurt in vertrouwen.Onze pastores behoren niet tot een behandelend team, maar overleggen waar en wanneer nodig.

  • Vieringen
    • Eucharistie zaterdag om 18.30 u. in de kapel.