De vakgroep psychologie verbindt alle psychologen van Zorggroep Sint-Kamillus. Hiermee stimuleren we de uitwisseling van expertise en ervaring onder onze psychologen en zorgen we voor een blijvende ondersteuning bij hun vakspecifieke competenties.

Psychologen zetten binnen de verschillende multidisciplinaire teams hun expertise in op vlak van psychotherapeutische behandeling of gespreksbegeleiding, psychodiagnostiek en indicatiestelling, psycho-educatie en groepstherapie, contacten met de omgeving van de cliënt en bij teambesprekingen.

We volgen hiervoor de wetenschappelijke en maatschappelijke evoluties op, en dragen zelf bij aan onderzoek en het delen van onze expertise met externe voorzieningen. Onze psychologen hebben immers specifieke kennis opgebouwd en volgden bijkomende opleidingen. Ook beschikken we over divers psychotherapeutisch materiaal en een up-to-date psychodiagnostische testotheek.

Contact:
  • Vakgroepverantwoordelijke: Wim Nevelsteen

De vakgroep psychologie verbindt alle psychologen van Zorggroep Sint-Kamillus. Hiermee stimuleren we de uitwisseling van expertise en ervaring onder onze psychologen en zorgen we voor een blijvende ondersteuning bij hun vakspecifieke competenties.

Psychologen zetten binnen de verschillende multidisciplinaire teams hun expertise in op vlak van psychotherapeutische behandeling of gespreksbegeleiding, psychodiagnostiek en indicatiestelling, psycho-educatie en groepstherapie, contacten met de omgeving van de cliënt en bij teambesprekingen.

We volgen hiervoor de wetenschappelijke en maatschappelijke evoluties op, en dragen zelf bij aan onderzoek en het delen van onze expertise met externe voorzieningen. Onze psychologen hebben immers specifieke kennis opgebouwd en volgden bijkomende opleidingen. Ook beschikken we over divers psychotherapeutisch materiaal en een up-to-date psychodiagnostische testotheek.

Contact:
  • Vakgroepverantwoordelijke: Wim Nevelsteen