Doelgroep

Alle patiënten en bewoners van Zorggroep Sint-Kamillus. Op elke afdeling werkt een ergotherapeut.

Missie

De specifieke expertise die ergotherapie inbrengt in de geestelijke gezondheidszorg is het therapeutisch werken via ‘betekenisvolle activiteiten’ (=occupaties) aan ervaren noden van patiënten op het vlak van zelfredzaamheid, productiviteit en vrije tijd.

Deze noden vertalen zich uiteindelijk in verlies van persoonlijke autonomie en maatschappelijke participatie. "Betekenisvolle occupaties van een individu gaan verder dan de activiteit op zich. Het gaat over het persoonlijk en betekenisvol handelen van een persoon in een bepaalde context en in interactie met zijn omgeving. Deze elementen samen bepalen mee de handelingsidentiteit van een individu. Ergotherapeutische interventies worden op hun beurt bepaald door deze identiteit.” (VLEGG, 2018)

Om deze missie om te zetten in realiteit, hanteert het Vlaams Ergotherapeutenverbond (VE) en het Vlaams overleg ergotherapie (VLOE) een visie die steunt op 5 pijlers:

 • De kern is handelen van
 • de cliënt in een specifiek handelingscontext in functie van
 • de kwaliteit van leven, waarbij de ergotherapeut
 • zich duidelijk profileert in relatie tot
 • de maatschappelijke veranderingen en tendensen.

Binnen Zorggroep Sint-Kamillus werken we zowel individueel als in groep. Werkvormen die we hiervoor inzetten:

 • Inzichtelijk werken
 • Semi-industrieel werk
  • Zinvolle dagbesteding
  • Voorbereiding werk
 • Voortraject arbeid
 • Creatieve ambachtelijke ateliers.
 • Vakgroepverantwoordelijke: Kim Tintel

Doelgroep

Alle patiënten en bewoners van Zorggroep Sint-Kamillus. Op elke afdeling werkt een ergotherapeut.

Missie

De specifieke expertise die ergotherapie inbrengt in de geestelijke gezondheidszorg is het therapeutisch werken via ‘betekenisvolle activiteiten’ (=occupaties) aan ervaren noden van patiënten op het vlak van zelfredzaamheid, productiviteit en vrije tijd.

Deze noden vertalen zich uiteindelijk in verlies van persoonlijke autonomie en maatschappelijke participatie. "Betekenisvolle occupaties van een individu gaan verder dan de activiteit op zich. Het gaat over het persoonlijk en betekenisvol handelen van een persoon in een bepaalde context en in interactie met zijn omgeving. Deze elementen samen bepalen mee de handelingsidentiteit van een individu. Ergotherapeutische interventies worden op hun beurt bepaald door deze identiteit.” (VLEGG, 2018)

Om deze missie om te zetten in realiteit, hanteert het Vlaams Ergotherapeutenverbond (VE) en het Vlaams overleg ergotherapie (VLOE) een visie die steunt op 5 pijlers:

 • De kern is handelen van
 • de cliënt in een specifiek handelingscontext in functie van
 • de kwaliteit van leven, waarbij de ergotherapeut
 • zich duidelijk profileert in relatie tot
 • de maatschappelijke veranderingen en tendensen.

Binnen Zorggroep Sint-Kamillus werken we zowel individueel als in groep. Werkvormen die we hiervoor inzetten:

 • Inzichtelijk werken
 • Semi-industrieel werk
  • Zinvolle dagbesteding
  • Voorbereiding werk
 • Voortraject arbeid
 • Creatieve ambachtelijke ateliers.
 • Vakgroepverantwoordelijke: Kim Tintel