Doelgroep

Alle patiënten en bewoners van Zorggroep Sint-Kamillus. 

Op elke afdeling is er een psychomotorisch therapeut of bewegingstherapeut. Deze bieden sessies aan specifiek voor hun afdeling, maar ook voor verschillende afdelingen samen.

Aanbod

Bij psychomotorische therapie (PMT) gaan we uit van een wisselwerking tussen lichaam en geest. PMT is een non-verbale en ervaringsgerichte therapie. Door te bewegen zorgen we ervoor dat je de mogelijkheden en beperkingen van je lichaam (beter) leert kennen en ook leert om hiermee om te gaan. Daarnaast gebruiken we beweging en lichamelijkheid om gevoelens en emoties vast te stellen en te leren uiten. Op basis van de concrete noden werken we aan: omgaan met frustratie, impulsen onder controle houden, bewegen en gezond leven, bewust worden van de mogelijkheden en beperkingen van je lichaam, emoties en gevoelens kunnen uiten, plezier beleven, tot sociale interactie komen, omgaan met stress, tot rust komen, ...

We werken individueel en in groep. Werkvormen die we gebruiken zijn: sport en spel, relaxatietherapie, yoga, fitness, dynamische groepsopdrachten, rots en watertherapie, danstherapie, impulscontroletherapie, mindfulness, ... 

Doelgroep

Alle patiënten en bewoners van Zorggroep Sint-Kamillus. 

Op elke afdeling is er een psychomotorisch therapeut of bewegingstherapeut. Deze bieden sessies aan specifiek voor hun afdeling, maar ook voor verschillende afdelingen samen.

Aanbod

Bij psychomotorische therapie (PMT) gaan we uit van een wisselwerking tussen lichaam en geest. PMT is een non-verbale en ervaringsgerichte therapie. Door te bewegen zorgen we ervoor dat je de mogelijkheden en beperkingen van je lichaam (beter) leert kennen en ook leert om hiermee om te gaan. Daarnaast gebruiken we beweging en lichamelijkheid om gevoelens en emoties vast te stellen en te leren uiten. Op basis van de concrete noden werken we aan: omgaan met frustratie, impulsen onder controle houden, bewegen en gezond leven, bewust worden van de mogelijkheden en beperkingen van je lichaam, emoties en gevoelens kunnen uiten, plezier beleven, tot sociale interactie komen, omgaan met stress, tot rust komen, ...

We werken individueel en in groep. Werkvormen die we gebruiken zijn: sport en spel, relaxatietherapie, yoga, fitness, dynamische groepsopdrachten, rots en watertherapie, danstherapie, impulscontroletherapie, mindfulness, ...