‘Herstellen doe je zelf, maar niet alleen’

Doelgroep

Onze dienst herstel werkt voor alle patiënten en bewoners van Zorggroep Sint-Kamillus.

Visie

Herstelgericht werken betekent dat de focus van onze zorg in de eerste plaats ligt op het verhogen van je levenskwaliteit. Samen met jou en je zorgverleners zoeken we naar je sterktes en wensen. Het benadrukken van deze positieve zaken geeft dikwijls de nodige kracht om te leren omgaan met je moeilijkheden.

Een belangrijke factor in het ervaren van vreugde of geluk is verbinding. Hiermee bedoelen we verbinding met jezelf (zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld, zelfinzicht) en verbinding met anderen (ergens bij horen, je begrepen voelen, het kunnen delen van verhalen, het mogen uiten van je mening, van betekenis zijn). Onze dienst herstel biedt ruimte voor verbinding door het openstellen van een Inloophuis waar je welkom bent voor een vrijblijvend gesprek, voor informatie over herstel en zelfhulp of om even te ontspannen. We organiseren verschillende activiteiten waar je lotgenoten kan ontmoeten en waar we naar elkaar luisteren en elkaar ondersteunen.

Zorgaanbod 

Het team bestaat uit vaste en vrijwillige ervaringsdeskundigen en een coördinator. De teamleden:

 • ondersteunen individuele herstelprocessen en zorgen voor cliëntgerichte contacten.
 • organiseren ontmoetings- en taboedoorbrekende initiatieven waar iedereen welkom is: lotgenotencontact in het Inloophuis, tentoonstellingen met werken van patiënten en bewoners, Te Gek!?-optredens, een herstelwandeling, …
 • vertegenwoordigen de stem van cliënten in het beleid van Zorggroep Sint-Kamillus door regelmatig een cliënten- en voedingsraad te organiseren. Zo krijgen ze belangrijke input van patiënten waarmee de Zorggroep kan rekening houden in zijn aanbod en zorgbeleid. Dit  gebeurt zowel op niveau van de zorggroep als voor specifieke werkingen, bv. de dienst herstel of de dienst voeding.
  • Cliëntenraad:
   • Deelnemers: patiënten, bewoners, ervaringsdeskundige en een directielid
   • Frequentie: tweemaandelijks
   • De deelnemers bespreken algemene en specifieke noden en wensen van patiënten en bewoners en positieve en negatieve ervaringen.
  • Voedingsraad: 
   • Deelnemers: patiënten, bewoners, ervaringsdeskundige en diensthoofd voeding
   • Frequentie: maandelijks
   • Het diensthoofd voeding en de ervaringsdeskundige van de dienst herstel eten maandelijks gedurende één middag mee met patiënten of bewoners op een bepaalde afdeling en luisteren dan naar hun ervaringen, wensen en noden op vlak van voeding. Aansluitend kunnen patiënten en bewoners van die afdeling mee op rondleiding achter de schermen in de keuken. Zo zien ze hoe en in welke omstandigheden hun maaltijd bereid wordt.  

‘Herstellen doe je zelf, maar niet alleen’

Doelgroep

Onze dienst herstel werkt voor alle patiënten en bewoners van Zorggroep Sint-Kamillus.

Visie

Herstelgericht werken betekent dat de focus van onze zorg in de eerste plaats ligt op het verhogen van je levenskwaliteit. Samen met jou en je zorgverleners zoeken we naar je sterktes en wensen. Het benadrukken van deze positieve zaken geeft dikwijls de nodige kracht om te leren omgaan met je moeilijkheden.

Een belangrijke factor in het ervaren van vreugde of geluk is verbinding. Hiermee bedoelen we verbinding met jezelf (zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld, zelfinzicht) en verbinding met anderen (ergens bij horen, je begrepen voelen, het kunnen delen van verhalen, het mogen uiten van je mening, van betekenis zijn). Onze dienst herstel biedt ruimte voor verbinding door het openstellen van een Inloophuis waar je welkom bent voor een vrijblijvend gesprek, voor informatie over herstel en zelfhulp of om even te ontspannen. We organiseren verschillende activiteiten waar je lotgenoten kan ontmoeten en waar we naar elkaar luisteren en elkaar ondersteunen.

Zorgaanbod 

Het team bestaat uit vaste en vrijwillige ervaringsdeskundigen en een coördinator. De teamleden:

 • ondersteunen individuele herstelprocessen en zorgen voor cliëntgerichte contacten.
 • organiseren ontmoetings- en taboedoorbrekende initiatieven waar iedereen welkom is: lotgenotencontact in het Inloophuis, tentoonstellingen met werken van patiënten en bewoners, Te Gek!?-optredens, een herstelwandeling, …
 • vertegenwoordigen de stem van cliënten in het beleid van Zorggroep Sint-Kamillus door regelmatig een cliënten- en voedingsraad te organiseren. Zo krijgen ze belangrijke input van patiënten waarmee de Zorggroep kan rekening houden in zijn aanbod en zorgbeleid. Dit  gebeurt zowel op niveau van de zorggroep als voor specifieke werkingen, bv. de dienst herstel of de dienst voeding.
  • Cliëntenraad:
   • Deelnemers: patiënten, bewoners, ervaringsdeskundige en een directielid
   • Frequentie: tweemaandelijks
   • De deelnemers bespreken algemene en specifieke noden en wensen van patiënten en bewoners en positieve en negatieve ervaringen.
  • Voedingsraad: 
   • Deelnemers: patiënten, bewoners, ervaringsdeskundige en diensthoofd voeding
   • Frequentie: maandelijks
   • Het diensthoofd voeding en de ervaringsdeskundige van de dienst herstel eten maandelijks gedurende één middag mee met patiënten of bewoners op een bepaalde afdeling en luisteren dan naar hun ervaringen, wensen en noden op vlak van voeding. Aansluitend kunnen patiënten en bewoners van die afdeling mee op rondleiding achter de schermen in de keuken. Zo zien ze hoe en in welke omstandigheden hun maaltijd bereid wordt.