CRK (Centrum Rehabilitatie Korsakov) maakt deel uit van Cerenah (Centrum voor psycho-neurologische revalidatie van personen met een niet-aangeboren hersenletsel).

Doelgroep

CRK is een gespecialiseerde open behandeleenheid voor personen die lijden aan het syndroom van Korsakov of een gelijkaardige cognitieve aandoening. De afdeling richt zich naar revalidatie van volwassen personen.

Zorgaanbod

De nadruk ligt voornamelijk op het leren omgaan met geheugen- en planningsproblemen als gevolg van een verworven hersenaandoening. De hersenaandoening is veelal toe te schrijven aan middelengebruik en zelfverwaarlozing (syndroom van Wernicke-Korsakov, alcoholtoxiciteit) en/of daarmee gerelateerde trauma’s (bv. een val).

De behandeling is gestructureerd, gericht op leren en trainen, de houding is sturend gericht op zelfstandigheid en consequente ondersteuning. De afdeling CRK vormt samen met CR1 en CR2 het centrum Cerenah.

De afdeling biedt ruimte aan 18 patiënten waarbij alle personen verblijven op een eenpersoonskamer. Een opname op CRK wordt vaak voorafgegaan door een andere ziekenhuisopname: een verblijf op een van de twee andere afdelingen van het centrum voor psycho-neurologische behandeling (CR1 of CR2) of door een verblijf in een ander ziekenhuis. Aanmeldingen vanuit de thuissituatie zijn ook mogelijk.

Een behandeling op CRK richt zich erop om de levenskwaliteit en zelfvermogen van de persoon in opname te vergroten. Dit maakt dat er veel aandacht is voor het leren omgaan met cognitieve moeilijkheden zoals desoriëntatie, geheugen- en planningsproblemen. De behandeling gaat gepaard met intensieve vaardigheidstrainingen. We zetten sterk in op het aanbieden van structuur, het aanleren van routines en het gebruik van hulpmiddelen. Dit is een tijdsintensief en vaak langdurig proces. Dit maakt dat een opname op de afdeling CRK varieert van enkele weken tot enkele maanden.

Afhankelijk van de mate van de herwonnen zelfstandigheid, zijn er verschillende ontslagmogelijkheden: naar huis al dan niet met een geplande nazorg, overplaatsing naar een andere afdeling of een ander ziekenhuis, partiële hospitalisatie (waarbij het mogelijk is om ook op CRK op daghospitalisatie te komen), begeleid wonen, …

Patiënten voor wie het ontslag in zicht komt, kunnen zich verder voorbereiden op CRW, de Woongroep waar de bewoners vele verantwoordelijkheden dragen die horen bij zelfstandig wonen, maar waar er toch nog steeds omkadering is van het behandelteam op CRK.

Aanbod voor familie  

Naast de patiënt staan vaak familie en andere betrokkenen. Mits toestemming van de patiënt (of zijn vertegenwoordiger), worden die belangrijke anderen maximaal betrokken bij de behandeling. We zien het behouden en uitbouwen van het persoonlijk netwerk als één van de meest waardevolle aspecten in de levenskwaliteit van de patiënt. Familie en vrienden zijn aanwezig vóór en na de behandeling, en kunnen er – vaak anders dan hulpverleners - gewoon zijn, zonder specifieke rol, zonder specifieke opdracht.  De mantelzorgers zijn de grootste garantie voor continuïteit in de zorg.

Mantelzorgers kunnen moe, opgebrand of ten einde raad zijn. Soms hebben ze nood aan iemand die het even overneemt, hen coacht of naar hun verhaal luistert. Precies daar moeten we attent op zijn. De persoon met de hersenaandoening wordt begeleid in zijn proces, maar hij komt soms terecht in een gezin of omgeving die mogelijk nog helemaal niet klaar zijn om die zorg op te nemen.

Informatie voor bezoekers

De cafetaria in het keukengebouw is open:

 • maandag, dinsdag en donderdag van 17.00 tot 19.30 u.
 • zaterdag, zondag, feestdagen en woensdag van 14.00 tot 19.30 u.

Je kan er frisdrank, snoep en rookartikelen kopen.

Na de therapieën, op woensdagmiddag of tijdens het weekend, kan de persoon die op de afdeling verblijft, mits overleg het ziekenhuis verlaten. Weekends gaan steeds door in overleg met de familie (of vrienden) en bespreken we op de wekelijks teamvergadering. Daarom vragen we je om een weekend ten laatste op de donderdagvoormiddag voorafgaand aan het weekend aan te vragen via de verpleging (tot er een vaste regeling is afgesproken). Weekends gaan van start zaterdagmiddag en eindigen zondagavond.

Bezoekuren
 • elke avond van 18.30 tot 20.00 u.
 • op woensdag, tijdens het weekend en op feestdagen kan dit ook van 14.00 tot 20.00 u.
Contactpersonen
 • Afdelingshoofd: Kathleen Regent
 • Arts: dr. Christiaens
 • Therapeutisch coördinator: Toon Lenaerts
 • Maatschappelijk werker: Alexandra Erven

Meer info: Folder Cerenah

CRK (Centrum Rehabilitatie Korsakov) maakt deel uit van Cerenah (Centrum voor psycho-neurologische revalidatie van personen met een niet-aangeboren hersenletsel).

Doelgroep

CRK is een gespecialiseerde open behandeleenheid voor personen die lijden aan het syndroom van Korsakov of een gelijkaardige cognitieve aandoening. De afdeling richt zich naar revalidatie van volwassen personen.

Zorgaanbod

De nadruk ligt voornamelijk op het leren omgaan met geheugen- en planningsproblemen als gevolg van een verworven hersenaandoening. De hersenaandoening is veelal toe te schrijven aan middelengebruik en zelfverwaarlozing (syndroom van Wernicke-Korsakov, alcoholtoxiciteit) en/of daarmee gerelateerde trauma’s (bv. een val).

De behandeling is gestructureerd, gericht op leren en trainen, de houding is sturend gericht op zelfstandigheid en consequente ondersteuning. De afdeling CRK vormt samen met CR1 en CR2 het centrum Cerenah.

De afdeling biedt ruimte aan 18 patiënten waarbij alle personen verblijven op een eenpersoonskamer. Een opname op CRK wordt vaak voorafgegaan door een andere ziekenhuisopname: een verblijf op een van de twee andere afdelingen van het centrum voor psycho-neurologische behandeling (CR1 of CR2) of door een verblijf in een ander ziekenhuis. Aanmeldingen vanuit de thuissituatie zijn ook mogelijk.

Een behandeling op CRK richt zich erop om de levenskwaliteit en zelfvermogen van de persoon in opname te vergroten. Dit maakt dat er veel aandacht is voor het leren omgaan met cognitieve moeilijkheden zoals desoriëntatie, geheugen- en planningsproblemen. De behandeling gaat gepaard met intensieve vaardigheidstrainingen. We zetten sterk in op het aanbieden van structuur, het aanleren van routines en het gebruik van hulpmiddelen. Dit is een tijdsintensief en vaak langdurig proces. Dit maakt dat een opname op de afdeling CRK varieert van enkele weken tot enkele maanden.

Afhankelijk van de mate van de herwonnen zelfstandigheid, zijn er verschillende ontslagmogelijkheden: naar huis al dan niet met een geplande nazorg, overplaatsing naar een andere afdeling of een ander ziekenhuis, partiële hospitalisatie (waarbij het mogelijk is om ook op CRK op daghospitalisatie te komen), begeleid wonen, …

Patiënten voor wie het ontslag in zicht komt, kunnen zich verder voorbereiden op CRW, de Woongroep waar de bewoners vele verantwoordelijkheden dragen die horen bij zelfstandig wonen, maar waar er toch nog steeds omkadering is van het behandelteam op CRK.

Aanbod voor familie  

Naast de patiënt staan vaak familie en andere betrokkenen. Mits toestemming van de patiënt (of zijn vertegenwoordiger), worden die belangrijke anderen maximaal betrokken bij de behandeling. We zien het behouden en uitbouwen van het persoonlijk netwerk als één van de meest waardevolle aspecten in de levenskwaliteit van de patiënt. Familie en vrienden zijn aanwezig vóór en na de behandeling, en kunnen er – vaak anders dan hulpverleners - gewoon zijn, zonder specifieke rol, zonder specifieke opdracht.  De mantelzorgers zijn de grootste garantie voor continuïteit in de zorg.

Mantelzorgers kunnen moe, opgebrand of ten einde raad zijn. Soms hebben ze nood aan iemand die het even overneemt, hen coacht of naar hun verhaal luistert. Precies daar moeten we attent op zijn. De persoon met de hersenaandoening wordt begeleid in zijn proces, maar hij komt soms terecht in een gezin of omgeving die mogelijk nog helemaal niet klaar zijn om die zorg op te nemen.

Informatie voor bezoekers

De cafetaria in het keukengebouw is open:

 • maandag, dinsdag en donderdag van 17.00 tot 19.30 u.
 • zaterdag, zondag, feestdagen en woensdag van 14.00 tot 19.30 u.

Je kan er frisdrank, snoep en rookartikelen kopen.

Na de therapieën, op woensdagmiddag of tijdens het weekend, kan de persoon die op de afdeling verblijft, mits overleg het ziekenhuis verlaten. Weekends gaan steeds door in overleg met de familie (of vrienden) en bespreken we op de wekelijks teamvergadering. Daarom vragen we je om een weekend ten laatste op de donderdagvoormiddag voorafgaand aan het weekend aan te vragen via de verpleging (tot er een vaste regeling is afgesproken). Weekends gaan van start zaterdagmiddag en eindigen zondagavond.

Bezoekuren
 • elke avond van 18.30 tot 20.00 u.
 • op woensdag, tijdens het weekend en op feestdagen kan dit ook van 14.00 tot 20.00 u.
Contactpersonen
 • Afdelingshoofd: Kathleen Regent
 • Arts: dr. Christiaens
 • Therapeutisch coördinator: Toon Lenaerts
 • Maatschappelijk werker: Alexandra Erven

Meer info: Folder Cerenah