CR1 maakt deel uit van Cerenah (Centrum voor psycho-neurologische Revalidatie van personen met een niet- aangeboren hersenletsel)

Doelgroep

De afdeling CR1 heeft een aanbod voor patiënten waarbij globale verwardheid en desoriëntatie op de voorgrond staan ten gevolge van een hersenletsel. Het is een gesloten afdeling voor 30 patiënten.

Zorgaanbod

De behandeling is ondersteunend, zorgend, oriënterend. CR1 vindt een evenwicht tussen het creëren van een veilige, comfortabele omgeving en revalidatie. We werken behandel- en revalidatiedoelstellingen uit op maat, samen met de patiënt en eventueel de familie en we evalueren deze ook in overleg. 

Vaak richten we ons in deze doelstellingen op leren omgaan met verwardheid, cognitie en het aanleren van motorische en functionele vaardigheden. Tijdens de behandeling werken we aan lichamelijke problemen (bv. pijn, moeilijkheden om te gaan) en ook psychische (bv. geheugenstoornis, depressie). 

Enkele belangrijke elementen in het zorgaanbod van CR1 zijn:

 • Een duidelijke dagstructuur
 • Een veilige omgeving
 • Een aangepast therapieprogramma op maat
  • Realiteits- en oriëntatietraining
  • Validerend en waardengericht werken
  • Psychomotorische therapie
  • Cognitieve revalidatie
  • Revalidatie van functionele vaardigheden
  • Motorische revalidatie
  • Psychologische begeleiding
  • Diagnostiek
 • Samenwerking met alle betrokkenen bij de opname (patiënt, hulpverleners, familie, netwerk, voorzieningen, …)

Familie en het netwerk zijn een belangrijke partner in de behandeling. We betrekken familie bij het onthaal op de afdeling, we organiseren een kennismakingsgesprek, we nodigen hen uit voor familiegesprekken, … We zien het behouden en uitbouwen van het persoonlijk netwerk als een van de meest waardevolle aspecten in de levenskwaliteit van de patiënt. Familie en vrienden zijn dus aanwezig vóór en na de behandeling, en kunnen er - vaak anders dan hulpverleners - gewoon zijn, zonder een specifieke rol en zonder een specifieke opdracht. 

Informatie bezoekers

De cafetaria in het keukengebouw is open:

 • maandag, dinsdag en donderdag van 17.00 tot 19.30 u.
 • zaterdag, zondag, feestdagen en woensdag van 14.00 tot 19.30 u.

Je kan er frisdrank, snoep en rookartikelen kopen.

Na de therapieën, op woensdagmiddag of tijdens het weekend, kan de persoon die op de afdeling verblijft, mits overleg het ziekenhuis verlaten. Weekends gaan steeds door in overleg met de familie (of vrienden) en bespreken we op de wekelijkse teamvergadering. Daarom vragen we om een weekend ten laatste op de donderdagvoormiddag voorafgaand aan het weekend aan te vragen via de verpleging (tot er een vaste regeling is afgesproken). Weekends gaan van start zaterdagmiddag en eindigen zondagavond.

Bezoekuren
 • elke avond van 18.00 tot 20.00 u.
 • op woensdag, tijdens het weekend en op feestdagen:
  • van 14.00 tot 17.00 u.
  • van 18.00 tot 20.00 u.
Contactpersonen
 • Afdelingshoofd: Karel Claessens
 • Arts: Katrien Vanwezer
 • Therapeutisch Coördinator: Rien Billet
 • Maatschappelijk Werker: Brent Vancuyck

Meer info: Folder Cerenah

CR1 maakt deel uit van Cerenah (Centrum voor psycho-neurologische Revalidatie van personen met een niet- aangeboren hersenletsel)

Doelgroep

De afdeling CR1 heeft een aanbod voor patiënten waarbij globale verwardheid en desoriëntatie op de voorgrond staan ten gevolge van een hersenletsel. Het is een gesloten afdeling voor 30 patiënten.

Zorgaanbod

De behandeling is ondersteunend, zorgend, oriënterend. CR1 vindt een evenwicht tussen het creëren van een veilige, comfortabele omgeving en revalidatie. We werken behandel- en revalidatiedoelstellingen uit op maat, samen met de patiënt en eventueel de familie en we evalueren deze ook in overleg. 

Vaak richten we ons in deze doelstellingen op leren omgaan met verwardheid, cognitie en het aanleren van motorische en functionele vaardigheden. Tijdens de behandeling werken we aan lichamelijke problemen (bv. pijn, moeilijkheden om te gaan) en ook psychische (bv. geheugenstoornis, depressie). 

Enkele belangrijke elementen in het zorgaanbod van CR1 zijn:

 • Een duidelijke dagstructuur
 • Een veilige omgeving
 • Een aangepast therapieprogramma op maat
  • Realiteits- en oriëntatietraining
  • Validerend en waardengericht werken
  • Psychomotorische therapie
  • Cognitieve revalidatie
  • Revalidatie van functionele vaardigheden
  • Motorische revalidatie
  • Psychologische begeleiding
  • Diagnostiek
 • Samenwerking met alle betrokkenen bij de opname (patiënt, hulpverleners, familie, netwerk, voorzieningen, …)

Familie en het netwerk zijn een belangrijke partner in de behandeling. We betrekken familie bij het onthaal op de afdeling, we organiseren een kennismakingsgesprek, we nodigen hen uit voor familiegesprekken, … We zien het behouden en uitbouwen van het persoonlijk netwerk als een van de meest waardevolle aspecten in de levenskwaliteit van de patiënt. Familie en vrienden zijn dus aanwezig vóór en na de behandeling, en kunnen er - vaak anders dan hulpverleners - gewoon zijn, zonder een specifieke rol en zonder een specifieke opdracht. 

Informatie bezoekers

De cafetaria in het keukengebouw is open:

 • maandag, dinsdag en donderdag van 17.00 tot 19.30 u.
 • zaterdag, zondag, feestdagen en woensdag van 14.00 tot 19.30 u.

Je kan er frisdrank, snoep en rookartikelen kopen.

Na de therapieën, op woensdagmiddag of tijdens het weekend, kan de persoon die op de afdeling verblijft, mits overleg het ziekenhuis verlaten. Weekends gaan steeds door in overleg met de familie (of vrienden) en bespreken we op de wekelijkse teamvergadering. Daarom vragen we om een weekend ten laatste op de donderdagvoormiddag voorafgaand aan het weekend aan te vragen via de verpleging (tot er een vaste regeling is afgesproken). Weekends gaan van start zaterdagmiddag en eindigen zondagavond.

Bezoekuren
 • elke avond van 18.00 tot 20.00 u.
 • op woensdag, tijdens het weekend en op feestdagen:
  • van 14.00 tot 17.00 u.
  • van 18.00 tot 20.00 u.
Contactpersonen
 • Afdelingshoofd: Karel Claessens
 • Arts: Katrien Vanwezer
 • Therapeutisch Coördinator: Rien Billet
 • Maatschappelijk Werker: Brent Vancuyck

Meer info: Folder Cerenah