Netwerk internering

Het zorgaanbod voor personen met een interneringsstatuut werd onder andere onder invloed van de meerjarenplannen en het masterplan internering (FOD Volksgezondheid - Justitie) aanzienlijk uitgebouwd. Dit zorgaanbod bevat verschillende facetten zoals residentiële behandeling, mobiele en ambulante begeleiding/behandeling, woonvormen zoals beschut wonen en psychiatrisch verzorgingstehuizen, dagbesteding, …

Meer informatie over het hele zorgaanbod voor geïnterneerde personen en contactgegevens vind je op www.netwerkeninternering.be.

Wegwijs in zorgaanbod en ondersteuning bij zorgtraject

Als het voor jou niet duidelijk is bij welk zorgaanbod je best aanmeldt, dan kan je contact opnemen met de medewerkers van de schakelfunctie. Deze personen zullen je adviseren en wegwijs maken in het zorgaanbod en waar nodig ondersteunen in het uitwerken van een zorgtraject. Indien nodig doen zij ook een uitgebreider onderzoek naar de zorgnoden en aangepaste zorgvorm. Ook voor informatie, advies en ondersteuning kan je bij deze medewerkers terecht.

Heb je vragen over een interneringsdossier en wil je overleg met een arts? Contacteer dan de netwerkarts, dr. Jolien Schildermans (maandag tot donderdag van 9.00-17.00u. en op vrijdag 9.00-12.00u.).

Samenwerking tussen zorg-, justitie- en welzijnspartners

Daarnaast werden er netwerkcoördinatoren internering aangesteld. Zij maken samenwerking mogelijk tussen verschillende zorg-, justitie- en welzijnspartners en staan in voor de uitbouw van zorgnetwerken en zorgcircuits. Doel is tot een zorgaanbod te komen waarbij de in- en doorstroom van geïnterneerde personen zo optimaal mogelijk verloopt en er een maximaal haalbare vorm van maatschappelijke integratie is.

Netwerkcoördinator Internering FOD Volksgezondheid Hof van beroep Brussel Nederlandstalig: Mieke Goyens, mieke.goyens@netwerkeninternering.be, 0476 88 15 56.

Netwerk internering

Het zorgaanbod voor personen met een interneringsstatuut werd onder andere onder invloed van de meerjarenplannen en het masterplan internering (FOD Volksgezondheid - Justitie) aanzienlijk uitgebouwd. Dit zorgaanbod bevat verschillende facetten zoals residentiële behandeling, mobiele en ambulante begeleiding/behandeling, woonvormen zoals beschut wonen en psychiatrisch verzorgingstehuizen, dagbesteding, …

Meer informatie over het hele zorgaanbod voor geïnterneerde personen en contactgegevens vind je op www.netwerkeninternering.be.

Wegwijs in zorgaanbod en ondersteuning bij zorgtraject

Als het voor jou niet duidelijk is bij welk zorgaanbod je best aanmeldt, dan kan je contact opnemen met de medewerkers van de schakelfunctie. Deze personen zullen je adviseren en wegwijs maken in het zorgaanbod en waar nodig ondersteunen in het uitwerken van een zorgtraject. Indien nodig doen zij ook een uitgebreider onderzoek naar de zorgnoden en aangepaste zorgvorm. Ook voor informatie, advies en ondersteuning kan je bij deze medewerkers terecht.

Heb je vragen over een interneringsdossier en wil je overleg met een arts? Contacteer dan de netwerkarts, dr. Jolien Schildermans (maandag tot donderdag van 9.00-17.00u. en op vrijdag 9.00-12.00u.).

Samenwerking tussen zorg-, justitie- en welzijnspartners

Daarnaast werden er netwerkcoördinatoren internering aangesteld. Zij maken samenwerking mogelijk tussen verschillende zorg-, justitie- en welzijnspartners en staan in voor de uitbouw van zorgnetwerken en zorgcircuits. Doel is tot een zorgaanbod te komen waarbij de in- en doorstroom van geïnterneerde personen zo optimaal mogelijk verloopt en er een maximaal haalbare vorm van maatschappelijke integratie is.

Netwerkcoördinator Internering FOD Volksgezondheid Hof van beroep Brussel Nederlandstalig: Mieke Goyens, mieke.goyens@netwerkeninternering.be, 0476 88 15 56.