De forensisch psychiatrische afdeling iFOR is een gesloten time-out en crisisafdeling voor mannen met een interneringsstatuut en een persoonlijkheidsproblematiek of een psychotische kwetsbaarheid. iFOR biedt behandeling en ondersteuning aan voor mensen die vastlopen in hun behandeltraject of die met een psychiatrische crisis geconfronteerd worden.

Doel

De doelstelling van een opname op iFOR is op zoek gaan naar die factoren die geleid hebben tot de crisis of time-out, met als doel hieruit te leren voor de toekomst. Deze zoektocht doen we samen met de persoon, zijn netwerk en de verwijzer. We bieden ook ruimte en tijd om tot rust te komen na een confrontatie met relationele problemen, met een psychotische opstoot, problemen in de thuissituatie,… 

Daarnaast biedt iFOR ook een mogelijkheid om assessment te doen in functie van een juiste doorverwijzing naar onze eigen behandelafdeling Forte. Als het in de aanmeldings- en intakefase niet duidelijk is waar de persoon best behandeling krijgt (in de leefgroep voor psychose of voor persoonlijkheidsproblematiek van de afdeling Forte), dan kan de opname eerst op iFOR plaatsvinden. Via een korte observatieperiode kan deze inschatting nauwgezetter gebeuren.

Doelgroep

iFor biedt plaats aan 18 volwassen mannen met een interneringstatuut, met als hoofddiagnose een persoonlijkheidsprobleem of een psychotische kwetsbaarheid. De personen zijn gekend binnen het eigen, interne netwerk, of er werd voor de persoon een back-up akkoord afgesloten bij een verwijzer elders.

Deze voorwaarden gelden niet voor de personen binnen de time-out module. De verwijzer kan een aanvraag doen voor een maand time-out, op voorwaarde dat er sprake is van een interneringsstatuut. Voor een time-out vraag gaat het om een spaak gelopen vertrouwensrelatie tussen persoon en verwijzer of over het installeren van een tijdelijke begrenzing om tot rust te komen. Deze maand kunnen we mits overleg tussen behandelaars met maximum een maand verlengen.

Zorgaanbod

Met een opname willen we:

 • de medisch-psychiatrische crisis stabiliseren en toekomstig herval in crisis voorkomen.
 • de ruimte geven voor verwijzer en patiënt om na te denken over de vastgelopen behandeling en hoe deze vorm kan krijgen in de toekomst.
 • door assessment de persoon oriënteren naar de juiste leefgroep op Forte.
 • herval in strafbare feiten voorkomen.
 • re-integratie in de maatschappij mogelijk maken.

De focus van het aanbod ligt op het beperken van de moeilijkheden en de risico’s van de patiënt en het op zoek gaan naar de krachten en de sterke kanten. Zo zal de kwaliteit van leven weer toenemen. 
We focussen niet enkel op kwetsbaarheden en valkuilen, maar ook op de sterktes en de talenten van de persoon en we werken aan een psychisch, lichamelijk en sociaal herstel. Een multidisciplinair team staat klaar om met een gevarieerd activiteitenaanbod samen te werken aan herstel.
Daarnaast behouden we nauwe contacten met de verwijzer om, samen met de cliënt een terugkeer voor te bereiden. Door nauwe banden te behouden met deze verwijzer en deze te betrekken in de leerpunten van de crisis/time-out, trachten we een herval in de toekomst te voorkomen.
  
We werken ook samen met de justitie assistent en de KBM (Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij). In deze samenwerking wordt de persoon maximaal betrokken.  

iFOR heeft plaats voor 18 personen:
 • Personen die omwille van crisis een opname nodig hebben.
 • Drie personen binnen een time-out module. Het gaat om personen, ook met een interneringsstatuut, die nooit het zorgprogramma van de Medium Security volgden. Zij kunnen voor een maand terecht bij iFOR, als er zich problemen voordoen in de samenwerking met hun zorgpartner. Lees er meer over in de folder over Time-out.
 • Personen die een eerste assessment krijgen in functie van interne doorverwijzing.
 • Personen die in opname komen nadat er een back-up akkoord gesloten werd.
Bezoekuren

•    Weekdagen: 18.00 - 21.00 u.
•    Weekend en feestdagen: 14.00 - 17.00 u. en 18.00 - 21.00 u.

Contactpersonen: 
 • Afdelingshoofd: Katrien Marinus
 • Arts: dr. Rudy Verelst
 • Therapeutisch coördinator: Heidi Medart
 • Maatschappelijk werker: Bo Vrebos

De forensisch psychiatrische afdeling iFOR is een gesloten time-out en crisisafdeling voor mannen met een interneringsstatuut en een persoonlijkheidsproblematiek of een psychotische kwetsbaarheid. iFOR biedt behandeling en ondersteuning aan voor mensen die vastlopen in hun behandeltraject of die met een psychiatrische crisis geconfronteerd worden.

Doel

De doelstelling van een opname op iFOR is op zoek gaan naar die factoren die geleid hebben tot de crisis of time-out, met als doel hieruit te leren voor de toekomst. Deze zoektocht doen we samen met de persoon, zijn netwerk en de verwijzer. We bieden ook ruimte en tijd om tot rust te komen na een confrontatie met relationele problemen, met een psychotische opstoot, problemen in de thuissituatie,… 

Daarnaast biedt iFOR ook een mogelijkheid om assessment te doen in functie van een juiste doorverwijzing naar onze eigen behandelafdeling Forte. Als het in de aanmeldings- en intakefase niet duidelijk is waar de persoon best behandeling krijgt (in de leefgroep voor psychose of voor persoonlijkheidsproblematiek van de afdeling Forte), dan kan de opname eerst op iFOR plaatsvinden. Via een korte observatieperiode kan deze inschatting nauwgezetter gebeuren.

Doelgroep

iFor biedt plaats aan 18 volwassen mannen met een interneringstatuut, met als hoofddiagnose een persoonlijkheidsprobleem of een psychotische kwetsbaarheid. De personen zijn gekend binnen het eigen, interne netwerk, of er werd voor de persoon een back-up akkoord afgesloten bij een verwijzer elders.

Deze voorwaarden gelden niet voor de personen binnen de time-out module. De verwijzer kan een aanvraag doen voor een maand time-out, op voorwaarde dat er sprake is van een interneringsstatuut. Voor een time-out vraag gaat het om een spaak gelopen vertrouwensrelatie tussen persoon en verwijzer of over het installeren van een tijdelijke begrenzing om tot rust te komen. Deze maand kunnen we mits overleg tussen behandelaars met maximum een maand verlengen.

Zorgaanbod

Met een opname willen we:

 • de medisch-psychiatrische crisis stabiliseren en toekomstig herval in crisis voorkomen.
 • de ruimte geven voor verwijzer en patiënt om na te denken over de vastgelopen behandeling en hoe deze vorm kan krijgen in de toekomst.
 • door assessment de persoon oriënteren naar de juiste leefgroep op Forte.
 • herval in strafbare feiten voorkomen.
 • re-integratie in de maatschappij mogelijk maken.

De focus van het aanbod ligt op het beperken van de moeilijkheden en de risico’s van de patiënt en het op zoek gaan naar de krachten en de sterke kanten. Zo zal de kwaliteit van leven weer toenemen. 
We focussen niet enkel op kwetsbaarheden en valkuilen, maar ook op de sterktes en de talenten van de persoon en we werken aan een psychisch, lichamelijk en sociaal herstel. Een multidisciplinair team staat klaar om met een gevarieerd activiteitenaanbod samen te werken aan herstel.
Daarnaast behouden we nauwe contacten met de verwijzer om, samen met de cliënt een terugkeer voor te bereiden. Door nauwe banden te behouden met deze verwijzer en deze te betrekken in de leerpunten van de crisis/time-out, trachten we een herval in de toekomst te voorkomen.
  
We werken ook samen met de justitie assistent en de KBM (Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij). In deze samenwerking wordt de persoon maximaal betrokken.  

iFOR heeft plaats voor 18 personen:
 • Personen die omwille van crisis een opname nodig hebben.
 • Drie personen binnen een time-out module. Het gaat om personen, ook met een interneringsstatuut, die nooit het zorgprogramma van de Medium Security volgden. Zij kunnen voor een maand terecht bij iFOR, als er zich problemen voordoen in de samenwerking met hun zorgpartner. Lees er meer over in de folder over Time-out.
 • Personen die een eerste assessment krijgen in functie van interne doorverwijzing.
 • Personen die in opname komen nadat er een back-up akkoord gesloten werd.
Bezoekuren

•    Weekdagen: 18.00 - 21.00 u.
•    Weekend en feestdagen: 14.00 - 17.00 u. en 18.00 - 21.00 u.

Contactpersonen: 
 • Afdelingshoofd: Katrien Marinus
 • Arts: dr. Rudy Verelst
 • Therapeutisch coördinator: Heidi Medart
 • Maatschappelijk werker: Bo Vrebos