Het forensisch psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) van Zorggroep Sint-Kamillus bestaat uit de afdelingen FRA en FRBC. Beide afdelingen hebben elk een open en een meer gesloten werking. 
 

Doelgroep

Het forensisch PVT richt zich op personen met een interneringsstatuut en een psychiatrische kwetsbaarheid die na een intensieve behandeling op een andere afdeling nood hebben aan een langduriger zorgperspectief. Tijdens het verblijf staan kwaliteit van leven en persoonlijk herstel centraal en wordt re-integratie op langere termijn beoogd.  
Een opname gebeurt meestal vanuit een andere forensische afdeling van Zorggroep Sint-Kamillus, maar er is eveneens doorstroom vanuit andere voorzieningen mogelijk.


Zorgaanbod

Het forensisch PVT biedt een woonsetting aan waar personen met een interneringsstatuut en een psychiatrische kwetsbaarheid voor langere tijd kunnen verblijven. De focus ligt op het aanbieden van een aangename thuisomgeving waarin het behoud en de bevordering van kwaliteit van leven centraal staat. Tijdens het verblijf wordt daarnaast verder gewerkt aan de aanwezige kwetsbaarheden en risico’s, waarbij rekening wordt gehouden met het tempo van de bewoner en maximaal wordt ingezet op diens sterktes.
Bij de start van de opname worden twee individuele begeleiders (IB’s) toegewezen. Zij vormen de brug tussen de bewoner en het multidisciplinair team, dat bestaat uit verpleegkundigen, patiëntenbegeleiders, activiteitenbegeleiders, een criminoloog, maatschappelijk werker, psycholoog, psychomotorisch therapeut, ergotherapeut, therapeutisch coördinator, afdelingshoofd en een psychiater. 
In dialoog met de bewoner werkt het team een individueel begeleidingsplan op maat uit. Voor sommige bewoners ligt de nadruk van het begeleidingsplan op het behoud van stabiliteit en het optimaliseren van levenskwaliteit. Voor andere bewoners kan er daarnaast gewerkt worden aan re-integratie in de maatschappij op langere termijn.


Familie en netwerk

Waar mogelijk werken we samen met de familie en het vertrouwde netwerk van de bewoner om onze zorg te optimaliseren. Familiegesprekken kunnen telefonisch, op de afdeling of in de vorm van een huisbezoek doorgaan. Daarnaast werken we samen met de justitieassistent van de bewoner en de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM). In deze contacten wordt de bewoner in kwestie maximaal betrokken. 


Bezoekuren

•    Weekdagen: 18.00 - 21.00 u.
•    Woensdag: 14.00 - 17.00 u. en 18.00 - 21.00 u.
•    Weekend: 10.00 - 12.00 u., 14.00 - 17.00 u. en 18.00 - 21.00 u.

Contactpersonen
FRA/FRW
 • Afdelingshoofd: Kim Sweers
 • Arts: dr. Anne-Marie Wellekens
 • Therapeutisch coördinator: Tim Grugeon
 • Maatschappelijk werker: Ilse Geens
FRB/FRC
 • Afdelingshoofd: Sofie Vandenwijngaerden 
 • Arts: dr. Anne-Marie Wellekens
 • Therapeutisch coördinator: Mathilde Geysen
 • Maatschappelijk werker: Ellen Coëgnarts

Het forensisch psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) van Zorggroep Sint-Kamillus bestaat uit de afdelingen FRA en FRBC. Beide afdelingen hebben elk een open en een meer gesloten werking. 
 

Doelgroep

Het forensisch PVT richt zich op personen met een interneringsstatuut en een psychiatrische kwetsbaarheid die na een intensieve behandeling op een andere afdeling nood hebben aan een langduriger zorgperspectief. Tijdens het verblijf staan kwaliteit van leven en persoonlijk herstel centraal en wordt re-integratie op langere termijn beoogd.  
Een opname gebeurt meestal vanuit een andere forensische afdeling van Zorggroep Sint-Kamillus, maar er is eveneens doorstroom vanuit andere voorzieningen mogelijk.


Zorgaanbod

Het forensisch PVT biedt een woonsetting aan waar personen met een interneringsstatuut en een psychiatrische kwetsbaarheid voor langere tijd kunnen verblijven. De focus ligt op het aanbieden van een aangename thuisomgeving waarin het behoud en de bevordering van kwaliteit van leven centraal staat. Tijdens het verblijf wordt daarnaast verder gewerkt aan de aanwezige kwetsbaarheden en risico’s, waarbij rekening wordt gehouden met het tempo van de bewoner en maximaal wordt ingezet op diens sterktes.
Bij de start van de opname worden twee individuele begeleiders (IB’s) toegewezen. Zij vormen de brug tussen de bewoner en het multidisciplinair team, dat bestaat uit verpleegkundigen, patiëntenbegeleiders, activiteitenbegeleiders, een criminoloog, maatschappelijk werker, psycholoog, psychomotorisch therapeut, ergotherapeut, therapeutisch coördinator, afdelingshoofd en een psychiater. 
In dialoog met de bewoner werkt het team een individueel begeleidingsplan op maat uit. Voor sommige bewoners ligt de nadruk van het begeleidingsplan op het behoud van stabiliteit en het optimaliseren van levenskwaliteit. Voor andere bewoners kan er daarnaast gewerkt worden aan re-integratie in de maatschappij op langere termijn.


Familie en netwerk

Waar mogelijk werken we samen met de familie en het vertrouwde netwerk van de bewoner om onze zorg te optimaliseren. Familiegesprekken kunnen telefonisch, op de afdeling of in de vorm van een huisbezoek doorgaan. Daarnaast werken we samen met de justitieassistent van de bewoner en de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM). In deze contacten wordt de bewoner in kwestie maximaal betrokken. 


Bezoekuren

•    Weekdagen: 18.00 - 21.00 u.
•    Woensdag: 14.00 - 17.00 u. en 18.00 - 21.00 u.
•    Weekend: 10.00 - 12.00 u., 14.00 - 17.00 u. en 18.00 - 21.00 u.

Contactpersonen
FRA/FRW
 • Afdelingshoofd: Kim Sweers
 • Arts: dr. Anne-Marie Wellekens
 • Therapeutisch coördinator: Tim Grugeon
 • Maatschappelijk werker: Ilse Geens
FRB/FRC
 • Afdelingshoofd: Sofie Vandenwijngaerden 
 • Arts: dr. Anne-Marie Wellekens
 • Therapeutisch coördinator: Mathilde Geysen
 • Maatschappelijk werker: Ellen Coëgnarts