De afdeling Langdurige Forensische Psychiatrie (LFP) is een gesloten afdeling voor begeleiding van en langdurige zorg voor geïnterneerde mannen met een grote nood aan beveiliging. LFP streeft hierbij naar een optimale levenskwaliteit.

Doelgroep

Personen met het label ‘langdurig delictgevaarlijk’ zonder resocialisatieopties op korte en/of middellange termijn. Dit betekent dat het team van LFP op lange termijn de mogelijkheden opnieuw kan evalueren. Men moet een gemeenschapsregime aankunnen, geen verhoogd risico op agressie vertonen en er mag ook geen hoog ontvluchtingsrisico zijn.

De opnames gebeuren rechtstreeks vanuit een gevangenis of een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC).

Zorgaanbod

Met een opname willen we de kwaliteit van leven van de bewoners maximaliseren binnen een veilig kader voor de bewoner en zijn omgeving. 

LFP is een ziekenhuisafdeling, maar heeft noch als doel het behandelen en resocialiseren, noch de zoektocht naar de mogelijkheden qua vrijheden. Het doel is een woonomgeving te creëren waarbij de klemtoon ligt op de tevredenheid bij de bewoners, maar ook de beveiliging van de bewoner zelf en de maatschappij. Ondanks de geslotenheid van de afdeling wordt de buitenwereld maximaal betrokken (netwerk, vrijwilligerswerking, ...).

Tijdens het verblijf focussen we op de krachten en sterke kanten van de bewoner, het beperken van de risico’s en het verhogen van de kwaliteit van leven. Bij de start van een opname wijzen we twee individuele begeleiders (IB’s) toe. Zij zijn de centrale figuren tijdens het verblijf. Zij maken deel uit van een multidisciplinair team (criminoloog, ergotherapeut, maatschappelijk werker, psychomotorisch therapeut, psycholoog, verpleegkundigen, patiëntenbegeleiders en psychiater). Het team zal, samen met de bewoner, het zorgaanbod op maat van de bewoner uitwerken.

De bewoners hebben dus zoveel mogelijk inspraak in het aanbod van de afdeling. Waar nodig en mogelijk moeten we het aanbod uitbreiden om te voldoen aan de vraag van de bewoner.  LFP werkt nauw samen met de Strafuitvoeringsrechtbank.

In dit filmpje krijg je een beeld van de werking van LFP...

Bezoekuren

Familie is heel welkom op de afdeling. De bezoekuren zijn doorlopend van 10.00 tot 21.00 u.

Contactpersonen
  • Afdelingshoofd: Johan Vanderwaeren
  • Arts: dr. Kristien Berwaerts
  • Therapeutisch coördinator: Athina Bisback
  • Maatschappelijk werker: Sofie Huysmans

De afdeling Langdurige Forensische Psychiatrie (LFP) is een gesloten afdeling voor begeleiding van en langdurige zorg voor geïnterneerde mannen met een grote nood aan beveiliging. LFP streeft hierbij naar een optimale levenskwaliteit.

Doelgroep

Personen met het label ‘langdurig delictgevaarlijk’ zonder resocialisatieopties op korte en/of middellange termijn. Dit betekent dat het team van LFP op lange termijn de mogelijkheden opnieuw kan evalueren. Men moet een gemeenschapsregime aankunnen, geen verhoogd risico op agressie vertonen en er mag ook geen hoog ontvluchtingsrisico zijn.

De opnames gebeuren rechtstreeks vanuit een gevangenis of een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC).

Zorgaanbod

Met een opname willen we de kwaliteit van leven van de bewoners maximaliseren binnen een veilig kader voor de bewoner en zijn omgeving. 

LFP is een ziekenhuisafdeling, maar heeft noch als doel het behandelen en resocialiseren, noch de zoektocht naar de mogelijkheden qua vrijheden. Het doel is een woonomgeving te creëren waarbij de klemtoon ligt op de tevredenheid bij de bewoners, maar ook de beveiliging van de bewoner zelf en de maatschappij. Ondanks de geslotenheid van de afdeling wordt de buitenwereld maximaal betrokken (netwerk, vrijwilligerswerking, ...).

Tijdens het verblijf focussen we op de krachten en sterke kanten van de bewoner, het beperken van de risico’s en het verhogen van de kwaliteit van leven. Bij de start van een opname wijzen we twee individuele begeleiders (IB’s) toe. Zij zijn de centrale figuren tijdens het verblijf. Zij maken deel uit van een multidisciplinair team (criminoloog, ergotherapeut, maatschappelijk werker, psychomotorisch therapeut, psycholoog, verpleegkundigen, patiëntenbegeleiders en psychiater). Het team zal, samen met de bewoner, het zorgaanbod op maat van de bewoner uitwerken.

De bewoners hebben dus zoveel mogelijk inspraak in het aanbod van de afdeling. Waar nodig en mogelijk moeten we het aanbod uitbreiden om te voldoen aan de vraag van de bewoner.  LFP werkt nauw samen met de Strafuitvoeringsrechtbank.

In dit filmpje krijg je een beeld van de werking van LFP...

Bezoekuren

Familie is heel welkom op de afdeling. De bezoekuren zijn doorlopend van 10.00 tot 21.00 u.

Contactpersonen
  • Afdelingshoofd: Johan Vanderwaeren
  • Arts: dr. Kristien Berwaerts
  • Therapeutisch coördinator: Athina Bisback
  • Maatschappelijk werker: Sofie Huysmans