GoLF staat voor: Geïntegreerde ondersteuning aan personen met een Licht verstandelijke beperking in een Forensisch-psychiatrische context. GoLF biedt plaats voor 20 personen.

Doelgroep

Volwassen mannen met een verstandelijke beperking en een interneringsstatuut. Naast de verstandelijke beperking is er ook sprake van problemen binnen de geestelijke gezondheid, onder andere psychose, persoonlijkheidsstoornis, autisme.

Inclusiecriteria
 • een verstandelijke beperking (IQ<70)
 • een psychiatrische probleem (bv. psychose, persoonlijkheidsstoornis of autismespectrumstoornis)
 • het statuut van geïnterneerde
 • geen primaire verslavingsproblematiek
 • geen primaire seksuele problematiek (parafilie)
 • geen pyromanie.

Als de persoon ergens anders een succesvolle behandeling voor deze laatste problematieken doorliep, is opname wel mogelijk. 

Om voor opname in aanmerking te komen, moet de persoon kunnen functioneren een Medium Security – gesloten context.

Zorgaanbod 

Met een opname willen we:

 • de psychiatrische problematiek stabiliseren en/of verminderen
 • herval in strafbare feiten voorkomen
 • re-integratie in de maatschappij mogelijk maken.

Het voornaamste doel van de behandeling is het risico op delictgedrag verminderen. We doen dit door het behandelen van de psychiatrische problematiek en het aanbieden van een therapeutisch klimaat. Hierbij zijn de therapeutische relatie en het aanleren van aangepaste coping strategieën het belangrijkst.

Iedereen is verschillend. Daarom werken we met individuele therapieprogramma’s en individuele afspraken. We werken samen met verschillende disciplines om voor iedereen een programma op maat te maken. Daarnaast vormt het dagelijkse leven deel van de behandeling: kunnen samenleven in groep, met respect voor ieders eigenheid, staat voorop.

Stap voor stap werken we naar het terug kunnen opnemen van verantwoordelijkheden, met aandacht voor een evenwicht tussen de persoonlijke draagkracht en de nog aanwezige risico’s. Elke nieuwe situatie wordt geoefend om zo nieuw gedrag aan te leren. Deze vele veranderingen vragen tijd. Daarom gebeurt een opname op GoLF voor een langere periode.

GoLF biedt zowel behandeling als resocialisatie aan. We werken samen met voorzieningen van het VAPH, (forensische) PVT’s, (forensisch) beschut wonen, om voor iedereen na de opname op GoLF een passend vervolgtraject uit te tekenen.

Familie

Ook het netwerk van de persoon betrekken we in het traject. We doen dit met een huisbezoek en regelmatige contacten. Daarnaast werken we samen met de KBM (Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij). In dit hele proces wordt de persoon maximaal betrokken.

Bezoekuren
 • Weekdagen: 18.30 - 21.00 u.
 • Weekend: 14.00 - 17.30 u. en 18.30 - 21.00 u.
Contactpersonen
 • Afdelingshoofd: Kathleen Bormans
 • Arts: dr. Hilde Smets 
 • Therapeutisch Coördinator: Lena Boons
 • Maatschappelijk werker: Ann Mertens

GoLF staat voor: Geïntegreerde ondersteuning aan personen met een Licht verstandelijke beperking in een Forensisch-psychiatrische context. GoLF biedt plaats voor 20 personen.

Doelgroep

Volwassen mannen met een verstandelijke beperking en een interneringsstatuut. Naast de verstandelijke beperking is er ook sprake van problemen binnen de geestelijke gezondheid, onder andere psychose, persoonlijkheidsstoornis, autisme.

Inclusiecriteria
 • een verstandelijke beperking (IQ<70)
 • een psychiatrische probleem (bv. psychose, persoonlijkheidsstoornis of autismespectrumstoornis)
 • het statuut van geïnterneerde
 • geen primaire verslavingsproblematiek
 • geen primaire seksuele problematiek (parafilie)
 • geen pyromanie.

Als de persoon ergens anders een succesvolle behandeling voor deze laatste problematieken doorliep, is opname wel mogelijk. 

Om voor opname in aanmerking te komen, moet de persoon kunnen functioneren een Medium Security – gesloten context.

Zorgaanbod 

Met een opname willen we:

 • de psychiatrische problematiek stabiliseren en/of verminderen
 • herval in strafbare feiten voorkomen
 • re-integratie in de maatschappij mogelijk maken.

Het voornaamste doel van de behandeling is het risico op delictgedrag verminderen. We doen dit door het behandelen van de psychiatrische problematiek en het aanbieden van een therapeutisch klimaat. Hierbij zijn de therapeutische relatie en het aanleren van aangepaste coping strategieën het belangrijkst.

Iedereen is verschillend. Daarom werken we met individuele therapieprogramma’s en individuele afspraken. We werken samen met verschillende disciplines om voor iedereen een programma op maat te maken. Daarnaast vormt het dagelijkse leven deel van de behandeling: kunnen samenleven in groep, met respect voor ieders eigenheid, staat voorop.

Stap voor stap werken we naar het terug kunnen opnemen van verantwoordelijkheden, met aandacht voor een evenwicht tussen de persoonlijke draagkracht en de nog aanwezige risico’s. Elke nieuwe situatie wordt geoefend om zo nieuw gedrag aan te leren. Deze vele veranderingen vragen tijd. Daarom gebeurt een opname op GoLF voor een langere periode.

GoLF biedt zowel behandeling als resocialisatie aan. We werken samen met voorzieningen van het VAPH, (forensische) PVT’s, (forensisch) beschut wonen, om voor iedereen na de opname op GoLF een passend vervolgtraject uit te tekenen.

Familie

Ook het netwerk van de persoon betrekken we in het traject. We doen dit met een huisbezoek en regelmatige contacten. Daarnaast werken we samen met de KBM (Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij). In dit hele proces wordt de persoon maximaal betrokken.

Bezoekuren
 • Weekdagen: 18.30 - 21.00 u.
 • Weekend: 14.00 - 17.30 u. en 18.30 - 21.00 u.
Contactpersonen
 • Afdelingshoofd: Kathleen Bormans
 • Arts: dr. Hilde Smets 
 • Therapeutisch Coördinator: Lena Boons
 • Maatschappelijk werker: Ann Mertens