Forte is een FORensische, gesloten opname- en behandelafdeling. We bieden er therapie aan mensen met een psychotische kwetsbaarheid of een persoonlijkheidsprobleem. 
Vóór de opname op Forte werd vaak al een lange weg afgelegd. De psychische problemen leidden tot delicten en contacten met justitie. Na een verblijf in de gevangenis wil Forte een veilige en verbindende omgeving aanbieden van waaruit mensen aan herstel kunnen werken om een nieuwe start in het leven te maken.

Doelgroep

We richten ons tot volwassen mannen met een interneringstatuut en als hoofddiagnose een persoonlijkheidsprobleem of een psychotische kwetsbaarheid. Personen met problemen met verslavende middelen of andere bijkomende psychische problemen behoren ook tot de doelgroep. Daarnaast is het programma van Forte toegespitst op personen met een IQ boven 70. De afdeling heeft geen aanbod voor personen met psychopathie.

Zorgaanbod

Een behandeling op Forte houdt in dat we door observatie, psychodiagnostiek en risicotaxatie een geïndividualiseerd multidisciplinair behandelplan opstellen. De focus ligt zowel op het behandelen van kwetsbaarheden en inperken van risico’s voor herval, als op het opbouwen van krachten en sterktes. Hiermee volgt Forte het herstelgerichte model. 

Omwille van de specifieke noden verbonden aan de aard van de psychische problemen, werken we met twee zorggroepen. 

 • Voor de zorggroep persoonlijkheid werken we vanuit het schematherapeutisch model. 

Dit model gaat ervan uit dat de emotionele basisbehoeften van het kind in ontwikkeling niet of onvoldoende vervuld werden. Hierdoor ontstonden moeilijkheden in het aangaan van gezonde relaties. Tijdens de behandeling staan we stil bij de ontwikkelingsgeschiedenis van de persoon en de mate waarin behoeften niet vervuld werden. Schematherapie helpt mensen die vastzitten in terugkerende patronen om tot duurzame verandering te komen. Het samen leven met de begeleiding en andere patiënten is daarin een therapeutisch middel om het aangaan van gezonde relaties te oefenen. 

 • Voor de zorggroep psychose werken we vanuit het milieutherapeutisch model. 

In dit model maken we gebruik van alle aspecten die opgenomen zijn (wonen, werken, vrijetijd) in het behandeldoel van de individuele persoon. We proberen de drie samenstellende elementen van het milieu (staf, gebouwen, organisatorische structuur en leefregels) zodanig in te richten dat de persoon hiervan kan profiteren om het doel te bereiken dat hij zichzelf of dat een ander voor hem heeft gesteld.  
Doorheen het therapeutisch milieu werken we aan het onder controle houden van en grenzen stellen aan pathologisch gedrag en aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en/of van vaardigheden. 

Het zorgaanbod op Forte bestaat uit individuele-  en groepssessies. Mensen leren er om op een verantwoorde wijze opnieuw deel te nemen aan het maatschappelijk leven. In dit geheel betrekken we het netwerk van de persoon. We organiseren een huisbezoek en onderhouden regelmatige contacten. Daarnaast werken we ook samen met de justitie assistent en de KBM (Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij). In dit hele proces wordt de persoon maximaal betrokken.  

Verandering vraagt tijd. Daarom verwijzen we na de opname op Forte door naar een andere forensische afdeling binnen Zorggroep Sint-Kamillus of daarbuiten om er verder te werken aan herstel en resocialisatie op maat. 
 

Forte heeft plaats voor: 

 • 21 personen die het behandelprogramma volgen.
Bezoekuren
 • Weekdagen: 18.00 - 21.00 u.
 • Weekend: 14.00 - 17.00 u. en 18.00 - 21.00 u.
Contactpersonen
 • Afdelingshoofd: Jan Douillez
 • Arts: dr. Hilde Smets en dr. Jolien Schildermans
 • Therapeutisch coördinator: Kristien Rochette
 • Maatschappelijk werker: Bettina Bartsch en Jan Bohets

Meer info: Infofolder Forte voor familieleden

Forte is een FORensische, gesloten opname- en behandelafdeling. We bieden er therapie aan mensen met een psychotische kwetsbaarheid of een persoonlijkheidsprobleem. 
Vóór de opname op Forte werd vaak al een lange weg afgelegd. De psychische problemen leidden tot delicten en contacten met justitie. Na een verblijf in de gevangenis wil Forte een veilige en verbindende omgeving aanbieden van waaruit mensen aan herstel kunnen werken om een nieuwe start in het leven te maken.

Doelgroep

We richten ons tot volwassen mannen met een interneringstatuut en als hoofddiagnose een persoonlijkheidsprobleem of een psychotische kwetsbaarheid. Personen met problemen met verslavende middelen of andere bijkomende psychische problemen behoren ook tot de doelgroep. Daarnaast is het programma van Forte toegespitst op personen met een IQ boven 70. De afdeling heeft geen aanbod voor personen met psychopathie.

Zorgaanbod

Een behandeling op Forte houdt in dat we door observatie, psychodiagnostiek en risicotaxatie een geïndividualiseerd multidisciplinair behandelplan opstellen. De focus ligt zowel op het behandelen van kwetsbaarheden en inperken van risico’s voor herval, als op het opbouwen van krachten en sterktes. Hiermee volgt Forte het herstelgerichte model. 

Omwille van de specifieke noden verbonden aan de aard van de psychische problemen, werken we met twee zorggroepen. 

 • Voor de zorggroep persoonlijkheid werken we vanuit het schematherapeutisch model. 

Dit model gaat ervan uit dat de emotionele basisbehoeften van het kind in ontwikkeling niet of onvoldoende vervuld werden. Hierdoor ontstonden moeilijkheden in het aangaan van gezonde relaties. Tijdens de behandeling staan we stil bij de ontwikkelingsgeschiedenis van de persoon en de mate waarin behoeften niet vervuld werden. Schematherapie helpt mensen die vastzitten in terugkerende patronen om tot duurzame verandering te komen. Het samen leven met de begeleiding en andere patiënten is daarin een therapeutisch middel om het aangaan van gezonde relaties te oefenen. 

 • Voor de zorggroep psychose werken we vanuit het milieutherapeutisch model. 

In dit model maken we gebruik van alle aspecten die opgenomen zijn (wonen, werken, vrijetijd) in het behandeldoel van de individuele persoon. We proberen de drie samenstellende elementen van het milieu (staf, gebouwen, organisatorische structuur en leefregels) zodanig in te richten dat de persoon hiervan kan profiteren om het doel te bereiken dat hij zichzelf of dat een ander voor hem heeft gesteld.  
Doorheen het therapeutisch milieu werken we aan het onder controle houden van en grenzen stellen aan pathologisch gedrag en aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en/of van vaardigheden. 

Het zorgaanbod op Forte bestaat uit individuele-  en groepssessies. Mensen leren er om op een verantwoorde wijze opnieuw deel te nemen aan het maatschappelijk leven. In dit geheel betrekken we het netwerk van de persoon. We organiseren een huisbezoek en onderhouden regelmatige contacten. Daarnaast werken we ook samen met de justitie assistent en de KBM (Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij). In dit hele proces wordt de persoon maximaal betrokken.  

Verandering vraagt tijd. Daarom verwijzen we na de opname op Forte door naar een andere forensische afdeling binnen Zorggroep Sint-Kamillus of daarbuiten om er verder te werken aan herstel en resocialisatie op maat. 
 

Forte heeft plaats voor: 

 • 21 personen die het behandelprogramma volgen.
Bezoekuren
 • Weekdagen: 18.00 - 21.00 u.
 • Weekend: 14.00 - 17.00 u. en 18.00 - 21.00 u.
Contactpersonen
 • Afdelingshoofd: Jan Douillez
 • Arts: dr. Hilde Smets en dr. Jolien Schildermans
 • Therapeutisch coördinator: Kristien Rochette
 • Maatschappelijk werker: Bettina Bartsch en Jan Bohets

Meer info: Infofolder Forte voor familieleden