FPC is een open behandel- en resocialisatieafdeling voor personen met een interneringsstatuut. Op FPC komt de klemtoon te liggen op herstel, rehabilitatie en re-integratie in de maatschappij.

Doelgroep

Na een intensieve behandelperiode op de gesloten afdeling Forte, is FPC een volgende stap in het traject. Dit wil zeggen dat FPC zich op dezelfde groepen als Forte richt, en dus dezelfde inclusiecriteria hanteert. Op FPC wordt er geen indeling gemaakt op basis van diagnose.
Een opname gebeurt altijd vanuit Forte Een rechtstreeks opname op FPC is niet mogelijk.

Zorgaanbod 

Met een opname willen we:

 • de psychiatrische problematiek verder stabiliseren en/of verminderen
 • samen met de patiënt zoeken naar vaardigheden en sterktes om zo zelfstandig mogelijk te functioneren op de verschillende levensdomeinen (wonen, werken, vrije tijd, …)
 • rekening houden met de sterktes en risico’s bij een re-integratie in de maatschappij.

De focus van de behandeling ligt op het beperken van de moeilijkheden en de risico’s van de patiënt, de krachten en sterke kanten, en het verhogen van de kwaliteit van leven. FPC maakt hiervoor gebruik van principes uit de rehabilitatiebenadering en bouwt verder aan de behandeling die op Forte gestart werd. Afhankelijk van het voortraject van de persoon gebruiken we schema- of milieutherapie als kader voor verdere behandeling. Het uiteindelijke doel is re-integratie in de maatschappij met, waar nodig, ondersteuning op verschillende levensgebieden.

Bij opname worden er twee individuele begeleiders (IB’s) toegewezen. Zij zijn de centrale figuren in de behandeling en maken deel uit van een multidisciplinair team (criminoloog, ergotherapeut, maatschappelijk werker, psychomotorisch therapeut, psycholoog, verpleegkundigen, patiëntenbegeleiders en psychiater). Het team zal, samen met de patiënt, een therapieprogramma op maat uitwerken.

Familie

We betrekken familie en/of het netwerk zoveel mogelijk en nodigen familieleden regelmatig uit voor overleg. Tijdens het traject, en zeker na ontslag, zijn zij een belangrijke partner in het verdere leven van de patiënt. Daarnaast werken we ook samen met de justitieassistent en de KBM (Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij). In dit hele proces wordt de persoon maximaal betrokken.

Bezoekuren
 • Weekdagen: 16.30 - 17.15 u. en 18.00 - 21.30 u.
 • Woensdag: 13.00 -17.15 u. en 18.00 - 21.30 u.
 • Weekend: 10.00 - 12.00 u. en 13.00 - 17.15 u. en van 18.00 - 21.30 u.
Contactpersonen
 • Afdelingshoofd: Rony Peeters
 • Arts: dr. Liesbeth Volkaerts
 • Therapeutisch coördinator: Nele Vanhoyland
 • Maatschappelijk werker: Jan Bohets

FPC is een open behandel- en resocialisatieafdeling voor personen met een interneringsstatuut. Op FPC komt de klemtoon te liggen op herstel, rehabilitatie en re-integratie in de maatschappij.

Doelgroep

Na een intensieve behandelperiode op de gesloten afdeling Forte, is FPC een volgende stap in het traject. Dit wil zeggen dat FPC zich op dezelfde groepen als Forte richt, en dus dezelfde inclusiecriteria hanteert. Op FPC wordt er geen indeling gemaakt op basis van diagnose.
Een opname gebeurt altijd vanuit Forte Een rechtstreeks opname op FPC is niet mogelijk.

Zorgaanbod 

Met een opname willen we:

 • de psychiatrische problematiek verder stabiliseren en/of verminderen
 • samen met de patiënt zoeken naar vaardigheden en sterktes om zo zelfstandig mogelijk te functioneren op de verschillende levensdomeinen (wonen, werken, vrije tijd, …)
 • rekening houden met de sterktes en risico’s bij een re-integratie in de maatschappij.

De focus van de behandeling ligt op het beperken van de moeilijkheden en de risico’s van de patiënt, de krachten en sterke kanten, en het verhogen van de kwaliteit van leven. FPC maakt hiervoor gebruik van principes uit de rehabilitatiebenadering en bouwt verder aan de behandeling die op Forte gestart werd. Afhankelijk van het voortraject van de persoon gebruiken we schema- of milieutherapie als kader voor verdere behandeling. Het uiteindelijke doel is re-integratie in de maatschappij met, waar nodig, ondersteuning op verschillende levensgebieden.

Bij opname worden er twee individuele begeleiders (IB’s) toegewezen. Zij zijn de centrale figuren in de behandeling en maken deel uit van een multidisciplinair team (criminoloog, ergotherapeut, maatschappelijk werker, psychomotorisch therapeut, psycholoog, verpleegkundigen, patiëntenbegeleiders en psychiater). Het team zal, samen met de patiënt, een therapieprogramma op maat uitwerken.

Familie

We betrekken familie en/of het netwerk zoveel mogelijk en nodigen familieleden regelmatig uit voor overleg. Tijdens het traject, en zeker na ontslag, zijn zij een belangrijke partner in het verdere leven van de patiënt. Daarnaast werken we ook samen met de justitieassistent en de KBM (Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij). In dit hele proces wordt de persoon maximaal betrokken.

Bezoekuren
 • Weekdagen: 16.30 - 17.15 u. en 18.00 - 21.30 u.
 • Woensdag: 13.00 -17.15 u. en 18.00 - 21.30 u.
 • Weekend: 10.00 - 12.00 u. en 13.00 - 17.15 u. en van 18.00 - 21.30 u.
Contactpersonen
 • Afdelingshoofd: Rony Peeters
 • Arts: dr. Liesbeth Volkaerts
 • Therapeutisch coördinator: Nele Vanhoyland
 • Maatschappelijk werker: Jan Bohets