De polikliniek maakt deel uit van Zorggroep Sint-Kamillus, maar ons zorgaanbod beperkt zich niet tot patiënten die er zijn opgenomen.

  • In de polikliniek kan je op raadpleging komen bij een psychiater. We gaan in gesprek, stellen een diagnose en doen een voorstel voor een behandeling.
  • Er is ook de mogelijkheid om er na een opname poliklinisch opgevolgd te worden. De behandeling kan bestaan uit medicatie of gesprekken of een combinatie van beide.
  • We kunnen een behandeling ook opstarten in de polikliniek en daarna laten voortzetten door de eigen huisarts of psychotherapeut, of door beiden.

Als een opname een beter alternatief lijkt, dan bespreken we dit altijd eerst met de patiënt en de doorverwijzer.

Een aanvraag voor de polikliniek kan na verwijzing door een (huis)arts, een psychotherapeut of een andere dienstverlenende instantie (OCMW, CAW, …). De raadplegingen zijn altijd op afspraak.

Daarnaast zorgt een team van artsen en verpleegkundigen voor de somatische en medisch-technische diagnostiek van opgenomen patiënten en bewoners. Ook niet-gehospitaliseerde personen kunnen een beroep doen op de aanwezige medisch-technische dienstverlening (EEG, EKG, ...).

Kom je op raadpleging in de polikliniek? Breng altijd je eID (identiteitskaart) mee!

De polikliniek maakt deel uit van Zorggroep Sint-Kamillus, maar ons zorgaanbod beperkt zich niet tot patiënten die er zijn opgenomen.

  • In de polikliniek kan je op raadpleging komen bij een psychiater. We gaan in gesprek, stellen een diagnose en doen een voorstel voor een behandeling.
  • Er is ook de mogelijkheid om er na een opname poliklinisch opgevolgd te worden. De behandeling kan bestaan uit medicatie of gesprekken of een combinatie van beide.
  • We kunnen een behandeling ook opstarten in de polikliniek en daarna laten voortzetten door de eigen huisarts of psychotherapeut, of door beiden.

Als een opname een beter alternatief lijkt, dan bespreken we dit altijd eerst met de patiënt en de doorverwijzer.

Een aanvraag voor de polikliniek kan na verwijzing door een (huis)arts, een psychotherapeut of een andere dienstverlenende instantie (OCMW, CAW, …). De raadplegingen zijn altijd op afspraak.

Daarnaast zorgt een team van artsen en verpleegkundigen voor de somatische en medisch-technische diagnostiek van opgenomen patiënten en bewoners. Ook niet-gehospitaliseerde personen kunnen een beroep doen op de aanwezige medisch-technische dienstverlening (EEG, EKG, ...).

Kom je op raadpleging in de polikliniek? Breng altijd je eID (identiteitskaart) mee!