Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend als Multi Disciplinair Team (MDT205).

Doelgroep

Personen tussen 18 en 65 jaar die een ernstige, langdurige beperking hebben, kunnen bij het MDT terecht voor de aanvraag van een persoonsvolgend budget.

Zorgaanbod

Het MDT is gespecialiseerd in enerzijds de combinatie mentale beperking en psychische problemen en anderzijds een NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel). Het MDT heeft geen erkenning voor minderjarigen en hulpmiddelen. Hiervoor verwijzen we graag door naar een ander MDT.  

Samenstelling

Het MDT bestaat uit een artsen, psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers die samenwerken bij het opmaken van een multidisciplinair verslag.

Werking

Om een persoonsvolgend budget aan te vragen, moet je twee stappen doorlopen.

 • Ten eerste moet er een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP-PVB) worden opgemaakt. Je kan het OP-PVB zelf invullen of met hulp van familie. Je kan ook professionele begeleiding inroepen. Dit kan via een Dienst Ondersteuningsplan (DOP), een dienst Maatschappelijk werk van de mutualiteit of een gebruikersorganisatie.
 • Ten tweede moet er een multidisciplinair verslag (MDV) worden opgemaakt. Na de goedkeuring van het OP-PVB laat je een MDV opmaken door een MDT, erkend door het VAPH. Dit verslag moet je binnen de 5 maanden na goedkeuring van het OP-PVB indienen. In dit verslag beschrijft het MDT op een objectieve manier de beperking en ondersteuningsnoden. Het MDT informeert over de dringendheid van jouw vraag en de kloof tussen jouw huidige en gewenste ondersteuning. Het MDT gaat ook jouw zorgzwaarte meten met het zorgzwaarte instrument (ZZI).

Om dit MDT-verslag op te maken, nodigen we je uit voor een persoonlijk gesprek en vragen we, indien nodig, verslagen op. We vragen enkel informatie op met jouw toestemming. Je hebt recht op inspraak in je dossier. De opmaak van het MDV is gratis.

Ben je niet tevreden?

Bespreek dit dan best zo snel mogelijk met onze medewerkers.

Contactpersoon:
 • Ruth Haesevoets
 • Aanmelden?
  Mail naar aanmelding.kamillus@kamillus.broedersvanliefde.be of contacteer onze aanmeldingscoördinator op 016 45 26 26, elke werkdag tussen 10 en 12 u.
Zie ook: www.vaph.be

 

Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend als Multi Disciplinair Team (MDT205).

Doelgroep

Personen tussen 18 en 65 jaar die een ernstige, langdurige beperking hebben, kunnen bij het MDT terecht voor de aanvraag van een persoonsvolgend budget.

Zorgaanbod

Het MDT is gespecialiseerd in enerzijds de combinatie mentale beperking en psychische problemen en anderzijds een NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel). Het MDT heeft geen erkenning voor minderjarigen en hulpmiddelen. Hiervoor verwijzen we graag door naar een ander MDT.  

Samenstelling

Het MDT bestaat uit een artsen, psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers die samenwerken bij het opmaken van een multidisciplinair verslag.

Werking

Om een persoonsvolgend budget aan te vragen, moet je twee stappen doorlopen.

 • Ten eerste moet er een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP-PVB) worden opgemaakt. Je kan het OP-PVB zelf invullen of met hulp van familie. Je kan ook professionele begeleiding inroepen. Dit kan via een Dienst Ondersteuningsplan (DOP), een dienst Maatschappelijk werk van de mutualiteit of een gebruikersorganisatie.
 • Ten tweede moet er een multidisciplinair verslag (MDV) worden opgemaakt. Na de goedkeuring van het OP-PVB laat je een MDV opmaken door een MDT, erkend door het VAPH. Dit verslag moet je binnen de 5 maanden na goedkeuring van het OP-PVB indienen. In dit verslag beschrijft het MDT op een objectieve manier de beperking en ondersteuningsnoden. Het MDT informeert over de dringendheid van jouw vraag en de kloof tussen jouw huidige en gewenste ondersteuning. Het MDT gaat ook jouw zorgzwaarte meten met het zorgzwaarte instrument (ZZI).

Om dit MDT-verslag op te maken, nodigen we je uit voor een persoonlijk gesprek en vragen we, indien nodig, verslagen op. We vragen enkel informatie op met jouw toestemming. Je hebt recht op inspraak in je dossier. De opmaak van het MDV is gratis.

Ben je niet tevreden?

Bespreek dit dan best zo snel mogelijk met onze medewerkers.

Contactpersoon:
 • Ruth Haesevoets
 • Aanmelden?
  Mail naar aanmelding.kamillus@kamillus.broedersvanliefde.be of contacteer onze aanmeldingscoördinator op 016 45 26 26, elke werkdag tussen 10 en 12 u.
Zie ook: www.vaph.be