Psychodiagnostiek

Ben je op zoek naar de mogelijkheid om een psychodiagnostisch onderzoek te laten uitvoeren, maar ben je niet opgenomen in onze Zorggroep? Ook dan kan je bij ons terecht vanaf 16 jaar! Een psychodiagnostisch onderzoek kan je helpen om bepaalde psychische diagnoses duidelijk te krijgen, mogelijke diagnoses te onderzoeken of verschillende verklaringen tegen elkaar af te zetten.  We zijn dan ook gespecialiseerd in het integreren van verschillende hypotheses in één onderzoek, waardoor meerdere diagnoses tegelijk (differentiaal-diagnostisch) onderzocht kunnen worden.

Door onze expertise kunnen we een brede waaier aan psychische problemen onderzoeken zoals: 
•    ontwikkelingsstoornissen (bv. AD(H)D, ASS, verstandelijke beperking i.k.v. VAPH)
•    cognitieve problemen (bv. geheugen, aandacht)
•    stemmingsstoornissen (bv. depressie, bipolaire aandoening)
•    persoonlijkheidsproblemen (bv. problemen rond zelfbeeld, relaties, emotieregulatie)
•    (complex) post-traumatische stress
•    psychosegevoeligheid
•    … 

Het verloop van een testonderzoek en de testen die afgenomen worden, variëren naargelang de vraag. Doorgaans start een onderzoek met een uitgebreid kennismakingsgesprek waarin je vraag, je klachten en je verhaal in kaart worden gebracht. Vaak krijg je dan een aantal vragenlijsten mee om thuis in te vullen. Tijdens de volgende afspraak worden testen ter plaatse afgenomen. Afhankelijk van het verloop worden deze testen in één of meerdere keren afgenomen. Wanneer alle testen zijn afgenomen en voldoende informatie is verzameld, wordt dit alles gescoord, geïnterpreteerd en samengevoegd. We spreken dan een moment af om de resultaten samen met jou te bespreken. Nadien volgt nog een uitgebreid schriftelijk verslag.

Kostprijs

De prijs van het onderzoek hangt sterk af van de vraag en het type onderzoek. Doorgaans voorzien we minstens drie afspraken van telkens twee uur waarvoor we telkens 150 € vragen. Indien nodig, kunnen daar nog bijkomende afspraken bijkomen. Voor het werk achter de schermen (verwerking van de resultaten, voorbereiding en verslag) wordt een vergoeding gevraagd die afhangt van welke testen er werden afgenomen. Je rekent hiervoor best op een bedrag tussen de 200 en 300 €.

Contact: wim.nevelsteen@kamillus.broedersvanliefde.be
 

Psychodiagnostiek

Ben je op zoek naar de mogelijkheid om een psychodiagnostisch onderzoek te laten uitvoeren, maar ben je niet opgenomen in onze Zorggroep? Ook dan kan je bij ons terecht vanaf 16 jaar! Een psychodiagnostisch onderzoek kan je helpen om bepaalde psychische diagnoses duidelijk te krijgen, mogelijke diagnoses te onderzoeken of verschillende verklaringen tegen elkaar af te zetten.  We zijn dan ook gespecialiseerd in het integreren van verschillende hypotheses in één onderzoek, waardoor meerdere diagnoses tegelijk (differentiaal-diagnostisch) onderzocht kunnen worden.

Door onze expertise kunnen we een brede waaier aan psychische problemen onderzoeken zoals: 
•    ontwikkelingsstoornissen (bv. AD(H)D, ASS, verstandelijke beperking i.k.v. VAPH)
•    cognitieve problemen (bv. geheugen, aandacht)
•    stemmingsstoornissen (bv. depressie, bipolaire aandoening)
•    persoonlijkheidsproblemen (bv. problemen rond zelfbeeld, relaties, emotieregulatie)
•    (complex) post-traumatische stress
•    psychosegevoeligheid
•    … 

Het verloop van een testonderzoek en de testen die afgenomen worden, variëren naargelang de vraag. Doorgaans start een onderzoek met een uitgebreid kennismakingsgesprek waarin je vraag, je klachten en je verhaal in kaart worden gebracht. Vaak krijg je dan een aantal vragenlijsten mee om thuis in te vullen. Tijdens de volgende afspraak worden testen ter plaatse afgenomen. Afhankelijk van het verloop worden deze testen in één of meerdere keren afgenomen. Wanneer alle testen zijn afgenomen en voldoende informatie is verzameld, wordt dit alles gescoord, geïnterpreteerd en samengevoegd. We spreken dan een moment af om de resultaten samen met jou te bespreken. Nadien volgt nog een uitgebreid schriftelijk verslag.

Kostprijs

De prijs van het onderzoek hangt sterk af van de vraag en het type onderzoek. Doorgaans voorzien we minstens drie afspraken van telkens twee uur waarvoor we telkens 150 € vragen. Indien nodig, kunnen daar nog bijkomende afspraken bijkomen. Voor het werk achter de schermen (verwerking van de resultaten, voorbereiding en verslag) wordt een vergoeding gevraagd die afhangt van welke testen er werden afgenomen. Je rekent hiervoor best op een bedrag tussen de 200 en 300 €.

Contact: wim.nevelsteen@kamillus.broedersvanliefde.be