Interne onderzoeksprojecten

 • Institutionele Adaptatie in een forensische verblijfscontext, de link met persoonlijkheidspathologie

Met de opstart van de afdeling voor Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFP) ontstond de noodzaak voor een ondersteuning van risicotaxatie voor patiënten die lang op een afdeling verblijven. Risicotaxatie-instrumenten zijn vaak gericht op veranderende risicofactoren, en houden te weinig rekening met contextuele factoren gerelateerd aan de institutionele situatie. In samenwerking met medewerkers van de afdeling LFP werd een model ontwikkeld waarmee we kunnen bepalen in welke mate iemand aangepast is aan de context van de afdeling. Dit conceptuele model kreeg de naam 'Model voor Institutionele Adaptatie'. Gezien de veronderstelde relatie met persoonlijkheid wordt ook de fluctuerende aard van adaptatie onderzocht. Contactpersoon voor meer informatie: steven.degrauwe@kamillus.broedersvanliefde.be

 • Therapeutic drug monitoring (TDM) of antipsychotics (AP): ability to shorten the psychotic syndrome and to minimize side effects

Dit project wil MyCare Psychiatry valideren. Dit is een nieuwe TDM-methode die de arts gemakkelijk en snel op slechts 7 minuten informeert over de serumconcentratie van antipsychotica; in eerste instantie clozapine, door een eenvoudige vingerprik. De doelstellingen van het huidige project:

 1. Valideren van de MyCare Psychiatrymethode door bloedconcentraties die door dit apparaat worden verkregen te vergelijken met gouden standaard LCMS-resultaten.
 2. Onderzoeken of een adequate dosering zoals beoordeeld door MyCare Psychiatry verband houdt met betere symptoomscores en minder bijwerkingen. Het is ook interessant om het percentage patiënten dat een clozapine-serumconcentratie heeft te evalueren binnen het therapeutische venster. In een cross" sectioneel onderzoeksopzet zullen 80 patiënten (opgenomen in Zorggroep Sint-Kamillus van Bierbeek) met schizofrenie onder behandeling met clozapine onderzocht worden. Contactpersoon voor meer informatie: jeroen.decoster@kamillus.broedersvanliefde.be
 • Doctoraatsproject: Affectieve stoornissen bij matig tot ernstig NAH

De praktijk van het werken met mensen met niet-aangeboren hersenaandoening (NAH) leert ons dat het detecteren en behandelen van NAH-patiënten met angst- en stemmingsstoornissen een complex gegeven is. Welke patiënten lopen een vergroot risico? Welk symptoom- of syndroombeeld kunnen we verwachten? Er bestaat een voortdurende zoektocht naar nieuwe behandelingsmogelijkheden die zich op de verschillende functioneringsdomeinen focussen: zowel fysiek, cognitief als emotioneel. In dit project wordt een longitudinaal onderzoek opgezet om mogelijke risicofactoren van angst- en stemmingsstoornissen na het oplopen van een hersenletsel te detecteren. Contactpersoon voor meer informatie:  margot.hoppenbrouwers@kamillus.broedersvanliefde.be

 • PTOS-ID-II: uitkomst van behandeling meten voor mensen met een verstandelijke beperking

In het Nederlandse taalgebied zijn er weinig instrumenten om de uitkomst van een behandeling te meten bij personen met een verstandelijke beperking. Er bestaat wel een dergelijk instrument in het Engels dat de uitkomsten van een behandeling meet, namelijk de Psychological Therapies Outcome Scale-Intellectual Disabilities 2nd Edition (PTOS-ID II; Jackson, Beail, & Vlissides, 2011). Met dit onderzoeksproject wilt men een Nederlandstalige versie van deze schaal ontwikkelen. De PTOS-ID II werd vertaald en voorgelegd aan Jarymke Maljaars van de KU Leuven als expert. Daarna deed Lies Vandeputte een back-translation en wordt deze vergeleken met de oorspronkelijke Engelse versie. De bedoeling is om naar de laatste fase van het onderzoek te gaan en door een factoranalyse de structuur van de vragenlijst na te gaan en te vergelijken met deze van de oorspronkelijke vragenlijst. Contactpersoon voor meer informatie: tinne.vanturnhout@kamillus.broedersvanliefde.be

Interne onderzoeksprojecten

 • Institutionele Adaptatie in een forensische verblijfscontext, de link met persoonlijkheidspathologie

Met de opstart van de afdeling voor Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFP) ontstond de noodzaak voor een ondersteuning van risicotaxatie voor patiënten die lang op een afdeling verblijven. Risicotaxatie-instrumenten zijn vaak gericht op veranderende risicofactoren, en houden te weinig rekening met contextuele factoren gerelateerd aan de institutionele situatie. In samenwerking met medewerkers van de afdeling LFP werd een model ontwikkeld waarmee we kunnen bepalen in welke mate iemand aangepast is aan de context van de afdeling. Dit conceptuele model kreeg de naam 'Model voor Institutionele Adaptatie'. Gezien de veronderstelde relatie met persoonlijkheid wordt ook de fluctuerende aard van adaptatie onderzocht. Contactpersoon voor meer informatie: steven.degrauwe@kamillus.broedersvanliefde.be

 • Therapeutic drug monitoring (TDM) of antipsychotics (AP): ability to shorten the psychotic syndrome and to minimize side effects

Dit project wil MyCare Psychiatry valideren. Dit is een nieuwe TDM-methode die de arts gemakkelijk en snel op slechts 7 minuten informeert over de serumconcentratie van antipsychotica; in eerste instantie clozapine, door een eenvoudige vingerprik. De doelstellingen van het huidige project:

 1. Valideren van de MyCare Psychiatrymethode door bloedconcentraties die door dit apparaat worden verkregen te vergelijken met gouden standaard LCMS-resultaten.
 2. Onderzoeken of een adequate dosering zoals beoordeeld door MyCare Psychiatry verband houdt met betere symptoomscores en minder bijwerkingen. Het is ook interessant om het percentage patiënten dat een clozapine-serumconcentratie heeft te evalueren binnen het therapeutische venster. In een cross" sectioneel onderzoeksopzet zullen 80 patiënten (opgenomen in Zorggroep Sint-Kamillus van Bierbeek) met schizofrenie onder behandeling met clozapine onderzocht worden. Contactpersoon voor meer informatie: jeroen.decoster@kamillus.broedersvanliefde.be
 • Doctoraatsproject: Affectieve stoornissen bij matig tot ernstig NAH

De praktijk van het werken met mensen met niet-aangeboren hersenaandoening (NAH) leert ons dat het detecteren en behandelen van NAH-patiënten met angst- en stemmingsstoornissen een complex gegeven is. Welke patiënten lopen een vergroot risico? Welk symptoom- of syndroombeeld kunnen we verwachten? Er bestaat een voortdurende zoektocht naar nieuwe behandelingsmogelijkheden die zich op de verschillende functioneringsdomeinen focussen: zowel fysiek, cognitief als emotioneel. In dit project wordt een longitudinaal onderzoek opgezet om mogelijke risicofactoren van angst- en stemmingsstoornissen na het oplopen van een hersenletsel te detecteren. Contactpersoon voor meer informatie:  margot.hoppenbrouwers@kamillus.broedersvanliefde.be

 • PTOS-ID-II: uitkomst van behandeling meten voor mensen met een verstandelijke beperking

In het Nederlandse taalgebied zijn er weinig instrumenten om de uitkomst van een behandeling te meten bij personen met een verstandelijke beperking. Er bestaat wel een dergelijk instrument in het Engels dat de uitkomsten van een behandeling meet, namelijk de Psychological Therapies Outcome Scale-Intellectual Disabilities 2nd Edition (PTOS-ID II; Jackson, Beail, & Vlissides, 2011). Met dit onderzoeksproject wilt men een Nederlandstalige versie van deze schaal ontwikkelen. De PTOS-ID II werd vertaald en voorgelegd aan Jarymke Maljaars van de KU Leuven als expert. Daarna deed Lies Vandeputte een back-translation en wordt deze vergeleken met de oorspronkelijke Engelse versie. De bedoeling is om naar de laatste fase van het onderzoek te gaan en door een factoranalyse de structuur van de vragenlijst na te gaan en te vergelijken met deze van de oorspronkelijke vragenlijst. Contactpersoon voor meer informatie: tinne.vanturnhout@kamillus.broedersvanliefde.be