Vrouw met fiets

Zorggroep Sint-Kamillus breidde zijn psychiatrische mobiele zorgaanbod uit. Een greep uit dit nieuwe aanbod...

Mobiel Team NAH - Vlaams Brabant

Het Mobiel Team NAH is verbonden aan Cerenah. Dit is het Centrum voor psycho-neurologische behandeling dat deel uitmaakt van Zorggroep Sint-Kamillus en het netwerk mobiele teams GGZ.

Het Mobiel Team NAH Vlaams-Brabant is onderverdeeld in 2 regio’s:
•    Mobiel Team GGZ - NAH (regio Diest, Leuven, Tienen)
•    SPPIT - Mobiel Team NAH (regio Halle-Vilvoorde)

Het Mobiel Team GGZ - NAH biedt tijdelijke intensieve behandeling en ondersteuning in de thuissituatie aan personen tussen 16 en 65 jaar met een niet-aangeboren hersenletsel wonende in Vlaams-Brabant. 
 
Wanneer iemand getroffen wordt door een hersenletsel is dat een ingrijpende gebeurtenis. Wij behandelen en ondersteunen de persoon en zijn naasten bij deze veranderingen en gevolgen op vlak van emotie, relatie, gedrag en denkvermogen. We doen dit op een korte en intensieve manier.

Onze expertise

We leggen het accent op de behandeling van:

  • emotionele, relationele en/of gedragsmoeilijkheden die het gevolg kunnen zijn van een hersenletsel.
  • cognitieve moeilijkheden ten gevolge van een NAH, bijvoorbeeld: aandacht, planning en organisatie, probleemoplossend vermogen, initiatief nemen, geheugen, …

We werken samen met het sociaal netwerk van de persoon met NAH en het betrokken hulpverlenersnetwerk. Dit zijn andere mobiele teams en thuisbegeleidingsdiensten, het OCMW, CAW, therapeuten, artsen, revalidatiecentra, … 

SPPiT-FORMAT
Zorgaanbod

SPPiT-FORMAT biedt psychiatrische begeleiding in de thuissituatie aan personen met een interneringsstatuut in de regio Vlaams-Brabant West en Brussel. We ondersteunen de persoon op weg naar herstel zodat deze zo volwaardig mogelijk kan deelnemen aan het gewone dagelijkse leven. 
Men kan rekenen op een multidisciplinair team met een superviserend psychiater, teamcoördinator, psycholoog en andere zorgverleners met een diverse andere achtergrond (geneeskunde, criminologie, seksuologie, orthopedagogie, psychologie). Zo kunnen we begeleiden op maat.

Ongeveer een keer per week mag je ons bezoek verwachten in je thuissituatie. We begeleiden op verschillende levensdomeinen: psychische gezondheid, woonst, invulling van de dag, administratie, ... We proberen altijd een opname te vermijden en een herval en delict te voorkomen.

De begeleiding richt zich op verschillende levensdomeinen: psychische gezondheid, woonst, invulling van de dag, administratie, ... We proberen altijd een opname te vermijden en een herval en delict te voorkomen.

Wat betekent SPPiT-FORMAT?

Onze naam bestaat uit twee delen:

  • SPPiT staat voor Samenwerkingsinitiatief voor Patiënten met Psychiatrische problemen in de Thuissituatie. SPPiT is een welbekende naam in onze regio en het team staat in voor de reguliere mobiele begeleidingen (2B). 
  • FORMAT hebben we toegevoegd om te benadrukken dat wij instaan voor forensische begeleiding. De naam is een samentrekking van: forensisch, mobiel, aanklampend, thuissituatie. 
De meerwaarde van SPPiT-FORMAT

Als team bieden wij specifiek forensische ondersteuning. Dit wil zeggen dat wij personen bijstaan in het voorkomen van herval of plegen van nieuwe misdrijven. Om dit te realiseren werken wij samen met justitie.  Langs de ene kant ondersteunen en motiveren we de persoon in zijn traject naar herstel. Langs de andere kant zullen we ook opvolgen of de persoon bepaalde normen en afspraken nakomt. Als we merken dat het toch minder goed gaat met de persoon dan kunnen we onze zorg intensiever maken door meerdere huisbezoeken of contacten per week.

We werken nauw samen met het regulier mobiel team SPPiT, het crisisteam Pharos, de crisis- en medium security afdelingen in zorggroep Sint-Kamillus, PZ Sint-Alexius Grimbergen, RHEA en andere zorgpartners  in de regio.

Contactpersoon: Lena Boons

Vrouw met fiets

Zorggroep Sint-Kamillus breidde zijn psychiatrische mobiele zorgaanbod uit. Een greep uit dit nieuwe aanbod...

Mobiel Team NAH - Vlaams Brabant

Het Mobiel Team NAH is verbonden aan Cerenah. Dit is het Centrum voor psycho-neurologische behandeling dat deel uitmaakt van Zorggroep Sint-Kamillus en het netwerk mobiele teams GGZ.

Het Mobiel Team NAH Vlaams-Brabant is onderverdeeld in 2 regio’s:
•    Mobiel Team GGZ - NAH (regio Diest, Leuven, Tienen)
•    SPPIT - Mobiel Team NAH (regio Halle-Vilvoorde)

Het Mobiel Team GGZ - NAH biedt tijdelijke intensieve behandeling en ondersteuning in de thuissituatie aan personen tussen 16 en 65 jaar met een niet-aangeboren hersenletsel wonende in Vlaams-Brabant. 
 
Wanneer iemand getroffen wordt door een hersenletsel is dat een ingrijpende gebeurtenis. Wij behandelen en ondersteunen de persoon en zijn naasten bij deze veranderingen en gevolgen op vlak van emotie, relatie, gedrag en denkvermogen. We doen dit op een korte en intensieve manier.

Onze expertise

We leggen het accent op de behandeling van:

  • emotionele, relationele en/of gedragsmoeilijkheden die het gevolg kunnen zijn van een hersenletsel.
  • cognitieve moeilijkheden ten gevolge van een NAH, bijvoorbeeld: aandacht, planning en organisatie, probleemoplossend vermogen, initiatief nemen, geheugen, …

We werken samen met het sociaal netwerk van de persoon met NAH en het betrokken hulpverlenersnetwerk. Dit zijn andere mobiele teams en thuisbegeleidingsdiensten, het OCMW, CAW, therapeuten, artsen, revalidatiecentra, … 

SPPiT-FORMAT
Zorgaanbod

SPPiT-FORMAT biedt psychiatrische begeleiding in de thuissituatie aan personen met een interneringsstatuut in de regio Vlaams-Brabant West en Brussel. We ondersteunen de persoon op weg naar herstel zodat deze zo volwaardig mogelijk kan deelnemen aan het gewone dagelijkse leven. 
Men kan rekenen op een multidisciplinair team met een superviserend psychiater, teamcoördinator, psycholoog en andere zorgverleners met een diverse andere achtergrond (geneeskunde, criminologie, seksuologie, orthopedagogie, psychologie). Zo kunnen we begeleiden op maat.

Ongeveer een keer per week mag je ons bezoek verwachten in je thuissituatie. We begeleiden op verschillende levensdomeinen: psychische gezondheid, woonst, invulling van de dag, administratie, ... We proberen altijd een opname te vermijden en een herval en delict te voorkomen.

De begeleiding richt zich op verschillende levensdomeinen: psychische gezondheid, woonst, invulling van de dag, administratie, ... We proberen altijd een opname te vermijden en een herval en delict te voorkomen.

Wat betekent SPPiT-FORMAT?

Onze naam bestaat uit twee delen:

  • SPPiT staat voor Samenwerkingsinitiatief voor Patiënten met Psychiatrische problemen in de Thuissituatie. SPPiT is een welbekende naam in onze regio en het team staat in voor de reguliere mobiele begeleidingen (2B). 
  • FORMAT hebben we toegevoegd om te benadrukken dat wij instaan voor forensische begeleiding. De naam is een samentrekking van: forensisch, mobiel, aanklampend, thuissituatie. 
De meerwaarde van SPPiT-FORMAT

Als team bieden wij specifiek forensische ondersteuning. Dit wil zeggen dat wij personen bijstaan in het voorkomen van herval of plegen van nieuwe misdrijven. Om dit te realiseren werken wij samen met justitie.  Langs de ene kant ondersteunen en motiveren we de persoon in zijn traject naar herstel. Langs de andere kant zullen we ook opvolgen of de persoon bepaalde normen en afspraken nakomt. Als we merken dat het toch minder goed gaat met de persoon dan kunnen we onze zorg intensiever maken door meerdere huisbezoeken of contacten per week.

We werken nauw samen met het regulier mobiel team SPPiT, het crisisteam Pharos, de crisis- en medium security afdelingen in zorggroep Sint-Kamillus, PZ Sint-Alexius Grimbergen, RHEA en andere zorgpartners  in de regio.

Contactpersoon: Lena Boons