Aanbod familie en naasten van de zorgvrager

Contact met familie en/of naasten van een persoon die we begeleiden, vinden we heel belangrijk: 

  • Je kan de situatie van de zorgvrager vroeger en nu mee in kaart brengen. Dit helpt onze zorgverleners om crisissituaties en psychische problemen beter te begrijpen en nog gerichter in te spelen op hun noden. 
  • Tijdens een opname of begeleiding kan je de zorgvrager mee ondersteunen door er te zijn voor de persoon: moreel, maar ook praktisch kan dit een hele hulp betekenen.   
  • En ook na een opname of begeleiding kan je ermee voor zorgen en erover waken dat een persoon zich oké voelt in het dagelijkse leven of opnieuw hulp vraagt wanneer nodig.

Contact met familie en/of naasten is uiteraard enkel mogelijk als de patiënt dit goedkeurt.

Zit je met vragen, maak je je zorgen of wil je met iemand praten?

Dat kan. Je kan in gesprek gaan met een verpleegkundige, psycholoog, maatschappelijk werker of psychiater, afhankelijk van de nood. Laat dit weten aan de verantwoordelijke van de afdeling waar jouw familielid of naaste verblijft of wordt begeleid. We geven wanneer het kan ook altijd informatie over het verloop van een opname en behandeling.

Kunnen praten met andere familieleden kan soms ook de nodige steun bieden. Sommige van onze afdelingen organiseren af en toe een familieavond en geven dan informatie over de psychische problemen, de behandeling (medicatie en therapie) en het hersteltraject. Familieleden kunnen dan ook met andere families ervaringen uitwisselen. Buiten Zorggroep Sint-Kamillus kan je ook terecht bij Similes vzw en het Familieplatform Geestelijke Gezondheid

We hebben ook oog voor de grenzen van familie als mantelzorger: de ondersteuning door de mantelzorger moet namelijk op maat zijn van wat kan.

Kinderen

Bezoek en betrokkenheid van kinderen kan helend werken en dus besteden we hier ook graag aandacht aan. Zij zijn welkom en we willen hen op een passende manier opvangen en informeren over de situatie van hun papa of mama.

Suggesties of klachten

Heb je een suggestie of ben je ergens niet tevreden over? Dan kan je ons dit laten weten. We kunnen dan bekijken wat er nodig is om te verbeteren of het anders te doen. Suggestie of klacht melden...

Aanbod familie en naasten van de zorgvrager

Contact met familie en/of naasten van een persoon die we begeleiden, vinden we heel belangrijk: 

  • Je kan de situatie van de zorgvrager vroeger en nu mee in kaart brengen. Dit helpt onze zorgverleners om crisissituaties en psychische problemen beter te begrijpen en nog gerichter in te spelen op hun noden. 
  • Tijdens een opname of begeleiding kan je de zorgvrager mee ondersteunen door er te zijn voor de persoon: moreel, maar ook praktisch kan dit een hele hulp betekenen.   
  • En ook na een opname of begeleiding kan je ermee voor zorgen en erover waken dat een persoon zich oké voelt in het dagelijkse leven of opnieuw hulp vraagt wanneer nodig.

Contact met familie en/of naasten is uiteraard enkel mogelijk als de patiënt dit goedkeurt.

Zit je met vragen, maak je je zorgen of wil je met iemand praten?

Dat kan. Je kan in gesprek gaan met een verpleegkundige, psycholoog, maatschappelijk werker of psychiater, afhankelijk van de nood. Laat dit weten aan de verantwoordelijke van de afdeling waar jouw familielid of naaste verblijft of wordt begeleid. We geven wanneer het kan ook altijd informatie over het verloop van een opname en behandeling.

Kunnen praten met andere familieleden kan soms ook de nodige steun bieden. Sommige van onze afdelingen organiseren af en toe een familieavond en geven dan informatie over de psychische problemen, de behandeling (medicatie en therapie) en het hersteltraject. Familieleden kunnen dan ook met andere families ervaringen uitwisselen. Buiten Zorggroep Sint-Kamillus kan je ook terecht bij Similes vzw en het Familieplatform Geestelijke Gezondheid

We hebben ook oog voor de grenzen van familie als mantelzorger: de ondersteuning door de mantelzorger moet namelijk op maat zijn van wat kan.

Kinderen

Bezoek en betrokkenheid van kinderen kan helend werken en dus besteden we hier ook graag aandacht aan. Zij zijn welkom en we willen hen op een passende manier opvangen en informeren over de situatie van hun papa of mama.

Suggesties of klachten

Heb je een suggestie of ben je ergens niet tevreden over? Dan kan je ons dit laten weten. We kunnen dan bekijken wat er nodig is om te verbeteren of het anders te doen. Suggestie of klacht melden...