Het lokaal ethisch comité van Zorggroep Sint-Kamillus

Ethisch advies aanvragen is een belangrijke en noodzakelijke stap bij iedere vorm van onderzoek dat onder de experimentenwet valt. Zonder de goedkeuring van een ethische commissie mag een onderzoeker niet aan de slag gaan met de dataverzameling van zijn/haar onderzoek. 

Binnen Zorggroep Sint-Kamillus is de Toetsingscommissie Ethiek van de Broeders van Liefde bevoegd als lokaal ethisch comité ‘met gedeeltelijke erkenning’ voor alle Vlaamse psychiatrische centra van de Broeders van Liefde. Bij bepaalde wettelijke uitzonderingen kan de Toetsingscommissie Ethiek van de Broeders van Liefde de goedkeuring volledig doorgeven aan de Lokale Stuurgroep Ethiek van Sint-Kamillus. Meer informatie over de Toetsingscommissie Ethiek van de Broeders van Liefde vind je op hun website

In de 'Wet Experimenten op de Menselijke Persoon van 2004' wordt advies uitgebracht over de volgende drie ‘lokale elementen’:

  • De bekwaamheid van de onderzoeker en zijn of haar medewerkers.
  • De geschiktheid van de faciliteiten van de voorziening.
  • De adequaatheid en de volledigheid van het informatie- en toestemmingformulier en de procedure om de toestemming vast te leggen, in het bijzonder bij proefpersonen die niet bekwaam zijn om toestemming te geven. (art. 2, par. 4)

Onderzoekers en studenten kunnen een beroep doen op een wetenschappelijk medewerker om hen te ondersteunen bij het indienen van hun aanvraag voor ethisch advies.

Het lokaal ethisch comité van Zorggroep Sint-Kamillus

Ethisch advies aanvragen is een belangrijke en noodzakelijke stap bij iedere vorm van onderzoek dat onder de experimentenwet valt. Zonder de goedkeuring van een ethische commissie mag een onderzoeker niet aan de slag gaan met de dataverzameling van zijn/haar onderzoek. 

Binnen Zorggroep Sint-Kamillus is de Toetsingscommissie Ethiek van de Broeders van Liefde bevoegd als lokaal ethisch comité ‘met gedeeltelijke erkenning’ voor alle Vlaamse psychiatrische centra van de Broeders van Liefde. Bij bepaalde wettelijke uitzonderingen kan de Toetsingscommissie Ethiek van de Broeders van Liefde de goedkeuring volledig doorgeven aan de Lokale Stuurgroep Ethiek van Sint-Kamillus. Meer informatie over de Toetsingscommissie Ethiek van de Broeders van Liefde vind je op hun website

In de 'Wet Experimenten op de Menselijke Persoon van 2004' wordt advies uitgebracht over de volgende drie ‘lokale elementen’:

  • De bekwaamheid van de onderzoeker en zijn of haar medewerkers.
  • De geschiktheid van de faciliteiten van de voorziening.
  • De adequaatheid en de volledigheid van het informatie- en toestemmingformulier en de procedure om de toestemming vast te leggen, in het bijzonder bij proefpersonen die niet bekwaam zijn om toestemming te geven. (art. 2, par. 4)

Onderzoekers en studenten kunnen een beroep doen op een wetenschappelijk medewerker om hen te ondersteunen bij het indienen van hun aanvraag voor ethisch advies.