Begin jaren '20 was er een grote nood aan een psychiatrische instelling voor behoeftige mannen in de regio. De Broeders van Liefde, die toen al heel wat instellingen hadden opgericht, kochten hiervoor de nodige gronden aan op de Krijkelberg. 1931 startte de bouw en een jaar later kwamen de eerste patiënten toe. Nog een jaar later, eind 1932 waren er al 350 patiënten opgenomen in Sint-Kamillus. Dit aantal nam geleidelijk toe tot 800 en bleef verschillende decennia stabiel. 

In welke stappen is dit ziekenhuis verder geëvolueerd tot het dynamische ziekenhuis van vandaag?

Een eerste belangrijke mijlpaal is de wet van de ziekteverzekering in 1963, die ons in staat stelde om de eerste afdelingen voor vrijwillig opgenomen patiënten in te richten. In de jaren ’70 zagen we nog belangrijke doorbraken. Het aantal vrije opnames nam voortdurend toe, het aantal medewerkers steeg spectaculair en er werd hoe langer hoe meer interdisciplinair gewerkt. Door de nieuwe wind in de psychiatrie werden heel wat chronische patiënten ontslagen omdat men oordeelde dat ze eigenlijk niet in de psychiatrie thuishoorden. We denken hierbij aan gestabiliseerde psychosepatiënten of mensen met een mentale beperking. Rond de jaren ’90 werd het zorglandschap nog verder hervormd door de ontwikkeling van alternatieven voor opname zoals psychiatrische verzorgingstehuizen, beschut wonen en kleinschalige zorgvormen. In 2011 komt het belangrijke artikel 107 op de proppen dat het definitieve startschot betekent van de vermaatschappelijking van de zorg.

Wat betekent de vermaatschappelijking van de zorg voor dit ziekenhuis?

We hebben een campus waarop dit ziekenhuis gevestigd is, maar buiten deze campus zijn er heel wat zorgvormen en organisaties die nog wel deel uitmaken van de organisatie, maar niet meer op deze campus gevestigd zijn. In het ziekenhuis zijn bedden afgebouwd, maar de middelen die we hiervoor nog ter beschikking hebben, worden gebruikt in andere zorgvormen buitenshuis. Vandaar hebben we in 2020 onze naam ook gewijzigd van UPC Sint-Kamillus naar Zorggroep Sint-Kamillus.

Hoeveel mensen verblijven hier momenteel op de campus en hoeveel medewerkers zijn er?

We hebben 385 ziekenhuisbedden en binnen onze psychiatrische verzorgingstehuizen nog eens 120, waarvan 60 op deze campus. Op jaarbasis begeleiden we, in alle verschillende zorgvormen, in totaal een 900-tal personen. Dit wordt gerealiseerd door onze 720 medewerkers.

Begin jaren '20 was er een grote nood aan een psychiatrische instelling voor behoeftige mannen in de regio. De Broeders van Liefde, die toen al heel wat instellingen hadden opgericht, kochten hiervoor de nodige gronden aan op de Krijkelberg. 1931 startte de bouw en een jaar later kwamen de eerste patiënten toe. Nog een jaar later, eind 1932 waren er al 350 patiënten opgenomen in Sint-Kamillus. Dit aantal nam geleidelijk toe tot 800 en bleef verschillende decennia stabiel. 

In welke stappen is dit ziekenhuis verder geëvolueerd tot het dynamische ziekenhuis van vandaag?

Een eerste belangrijke mijlpaal is de wet van de ziekteverzekering in 1963, die ons in staat stelde om de eerste afdelingen voor vrijwillig opgenomen patiënten in te richten. In de jaren ’70 zagen we nog belangrijke doorbraken. Het aantal vrije opnames nam voortdurend toe, het aantal medewerkers steeg spectaculair en er werd hoe langer hoe meer interdisciplinair gewerkt. Door de nieuwe wind in de psychiatrie werden heel wat chronische patiënten ontslagen omdat men oordeelde dat ze eigenlijk niet in de psychiatrie thuishoorden. We denken hierbij aan gestabiliseerde psychosepatiënten of mensen met een mentale beperking. Rond de jaren ’90 werd het zorglandschap nog verder hervormd door de ontwikkeling van alternatieven voor opname zoals psychiatrische verzorgingstehuizen, beschut wonen en kleinschalige zorgvormen. In 2011 komt het belangrijke artikel 107 op de proppen dat het definitieve startschot betekent van de vermaatschappelijking van de zorg.

Wat betekent de vermaatschappelijking van de zorg voor dit ziekenhuis?

We hebben een campus waarop dit ziekenhuis gevestigd is, maar buiten deze campus zijn er heel wat zorgvormen en organisaties die nog wel deel uitmaken van de organisatie, maar niet meer op deze campus gevestigd zijn. In het ziekenhuis zijn bedden afgebouwd, maar de middelen die we hiervoor nog ter beschikking hebben, worden gebruikt in andere zorgvormen buitenshuis. Vandaar hebben we in 2020 onze naam ook gewijzigd van UPC Sint-Kamillus naar Zorggroep Sint-Kamillus.

Hoeveel mensen verblijven hier momenteel op de campus en hoeveel medewerkers zijn er?

We hebben 385 ziekenhuisbedden en binnen onze psychiatrische verzorgingstehuizen nog eens 120, waarvan 60 op deze campus. Op jaarbasis begeleiden we, in alle verschillende zorgvormen, in totaal een 900-tal personen. Dit wordt gerealiseerd door onze 720 medewerkers.