Het Sint-Vincentiuspaviljoen was het eerste afgewerkte gebouw dat onderdak bood aan patiënten. De eerste patiënten kwamen hier aan in 1932 en werden mee ingezet om de resterende gebouwen uit de grond te stampen. Vroeger werden hier zo'n 50-60 patiënten ondergebracht, vandaag zijn dat er ongeveer 45. 

De forensische psychiatrie is een deelgebied van de psychiatrie gericht op mensen die enerzijds in aanraking kwamen met de rechterlijke macht en anderzijds psychiatrische zorg behoeven. Deze zorg kan vrijwillig worden aangenomen maar kan ook als voorwaarde worden gesteld of verplicht worden opgelegd in een vonnis.

Ontwikkeling Forensische psychiatrie

Doorheen de jaren heeft de forensische psychiatrie een grote evolutie doorgemaakt. Vanaf 2000 stond de ontwikkeling van het forensisch-psychiatrisch zorgaanbod voor patiënten met het statuut van geïnterneerde en een zogenaamd 'medium security profiel' centraal. Vervolgens werd vanaf 2007 het aanbod van de forensische psychiatrie uitgebreid met crisisbedden, forensische psychiatrische verzorgingsbedden en plaatsen voor beschut wonen. In 2016 werd de eerste long-stay afdeling voor geïnterneerden in Vlaanderen opgericht en in 2018 volgde de unit voor personen met een verstandelijke beperking en mét het statuut van geïnterneerde.

Meer informatie over het forensisch psychiatrisch zorgaanbod van Sint-Kamillus...

Het Sint-Vincentiuspaviljoen was het eerste afgewerkte gebouw dat onderdak bood aan patiënten. De eerste patiënten kwamen hier aan in 1932 en werden mee ingezet om de resterende gebouwen uit de grond te stampen. Vroeger werden hier zo'n 50-60 patiënten ondergebracht, vandaag zijn dat er ongeveer 45. 

De forensische psychiatrie is een deelgebied van de psychiatrie gericht op mensen die enerzijds in aanraking kwamen met de rechterlijke macht en anderzijds psychiatrische zorg behoeven. Deze zorg kan vrijwillig worden aangenomen maar kan ook als voorwaarde worden gesteld of verplicht worden opgelegd in een vonnis.

Ontwikkeling Forensische psychiatrie

Doorheen de jaren heeft de forensische psychiatrie een grote evolutie doorgemaakt. Vanaf 2000 stond de ontwikkeling van het forensisch-psychiatrisch zorgaanbod voor patiënten met het statuut van geïnterneerde en een zogenaamd 'medium security profiel' centraal. Vervolgens werd vanaf 2007 het aanbod van de forensische psychiatrie uitgebreid met crisisbedden, forensische psychiatrische verzorgingsbedden en plaatsen voor beschut wonen. In 2016 werd de eerste long-stay afdeling voor geïnterneerden in Vlaanderen opgericht en in 2018 volgde de unit voor personen met een verstandelijke beperking en mét het statuut van geïnterneerde.

Meer informatie over het forensisch psychiatrisch zorgaanbod van Sint-Kamillus...