Aanmelden Zorggroep Sint-Kamillus

 • Contacteer onze aanmeldingscoördinator op het nummer 016 45 26 26, elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 u. Buiten deze contacturen, kom je bij ons algemeen onthaal terecht. Zij noteren je contactgegevens en nog dezelfde dag, of de dag erna belt de aanmeldingscoördinator terug.
 • Of mail naar: aanmelding.kamillus@kamillus.broedersvanliefde.be.
Hoe verloopt een aanmelding?
 • Eerst volgt een telefonisch intakegesprek met de zorgvrager.
 • Je stelt een vraag om hulp: voor jezelf of voor iemand anders.
 • We registreren de hulpvraag en de contactgegevens van de persoon waarvoor je zorg vraagt: jezelf of iemand anders.
 • Op basis van de gegeven informatie, bekijken we voor welke deelwerking de zorgvraag in aanmerking komt.
 • We bespreken de zorgvraag dan op het opnameoverleg van die deelwerking.
 • Wanneer nodig contacteert een medewerker van de deelwerking de zorgvrager voor eventuele bijkomende informatie en/of voor het plannen van een intakegesprek.
 • Van zodra een opname effectief mogelijk is, contacteert een medewerker de zorgvrager of zorgverwijzer.

Aanmelden Zorggroep Sint-Kamillus

 • Contacteer onze aanmeldingscoördinator op het nummer 016 45 26 26, elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 u. Buiten deze contacturen, kom je bij ons algemeen onthaal terecht. Zij noteren je contactgegevens en nog dezelfde dag, of de dag erna belt de aanmeldingscoördinator terug.
 • Of mail naar: aanmelding.kamillus@kamillus.broedersvanliefde.be.
Hoe verloopt een aanmelding?
 • Eerst volgt een telefonisch intakegesprek met de zorgvrager.
 • Je stelt een vraag om hulp: voor jezelf of voor iemand anders.
 • We registreren de hulpvraag en de contactgegevens van de persoon waarvoor je zorg vraagt: jezelf of iemand anders.
 • Op basis van de gegeven informatie, bekijken we voor welke deelwerking de zorgvraag in aanmerking komt.
 • We bespreken de zorgvraag dan op het opnameoverleg van die deelwerking.
 • Wanneer nodig contacteert een medewerker van de deelwerking de zorgvrager voor eventuele bijkomende informatie en/of voor het plannen van een intakegesprek.
 • Van zodra een opname effectief mogelijk is, contacteert een medewerker de zorgvrager of zorgverwijzer.