Aanmelden bij het PVT Salvenbos

Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Salvenbos biedt een woongelegenheid voor bewoners met een langdurige gestabiliseerde psychiatrische stoornis. 

Hoe verloopt een aanmelding bij het PVT Salvenbos? 
  • Vul samen met de kandidaat-bewoner en zorgverleners het aanmeldingsformulier in.
  • Bezorg het ingevulde formulier per post aan: PVT Salvenbos - Naamsesteenweg 492 - 3001 Heverlee.
  • Na ontvangst bespreken we de ontvangen informatie intern met de psychiater en onze stuurgroep van zorgverleners. 
  • Zijn er geen tegenindicaties, dan nodigen we de kandidaat-bewoner uit voor een intakegesprek in het PVT Salvenbos. 
  • Na het intakegesprek volgt een beslissing. 

Wij werken met een verkorte wachtlijst van vijf direct oproepbare kandidaat-bewoners. Wanneer iemand op deze lijst staat, mag je verwachten dat we deze persoon binnen het jaar contacteren om in het PVT Salvenbos te komen wonen. Enkel wanneer deze lijst afgewerkt is, starten we terug met intakegesprekken. 

Aanmelden bij het PVT Salvenbos

Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Salvenbos biedt een woongelegenheid voor bewoners met een langdurige gestabiliseerde psychiatrische stoornis. 

Hoe verloopt een aanmelding bij het PVT Salvenbos? 
  • Vul samen met de kandidaat-bewoner en zorgverleners het aanmeldingsformulier in.
  • Bezorg het ingevulde formulier per post aan: PVT Salvenbos - Naamsesteenweg 492 - 3001 Heverlee.
  • Na ontvangst bespreken we de ontvangen informatie intern met de psychiater en onze stuurgroep van zorgverleners. 
  • Zijn er geen tegenindicaties, dan nodigen we de kandidaat-bewoner uit voor een intakegesprek in het PVT Salvenbos. 
  • Na het intakegesprek volgt een beslissing. 

Wij werken met een verkorte wachtlijst van vijf direct oproepbare kandidaat-bewoners. Wanneer iemand op deze lijst staat, mag je verwachten dat we deze persoon binnen het jaar contacteren om in het PVT Salvenbos te komen wonen. Enkel wanneer deze lijst afgewerkt is, starten we terug met intakegesprekken.