Onze visie op stages

De Zorggroep Sint-Kamillus kiest ervoor om een cruciale rol te spelen in de opleiding van jonge professionals door het aanbieden van stageplaatsen in verschillende disciplines en in verschillende deelwerkingen van onze organisatie. Deze keuze sluit sterk aan bij de visie van de Zorggroep namelijk:

  • We vinden het essentieel dat mensen hun krachten en mogelijkheden ten volle ontplooien.
  • We nemen verantwoordelijkheid op in de ruime samenleving.
  • We willen ons ook als mens en als teamlid betrokken en zorgzaam inzetten.

We zien een stage als een leerproces waarbij de student verschillende (professionele) groeikansen aangereikt krijgt, rekening houdend met de persoon. We zetten in op een krachtige leeromgeving; wij willen studenten een warm onthaal en een veilig leerklimaat aanbieden in een concrete werkomgeving zodat competenties optimaal ontwikkeld kunnen worden. We willen de student benaderen én uitdagen om te functioneren als toekomstige collega.

Ook wij als organisatie leren uit de frisse blik van de studenten, de kritische feedback, nieuwe methodieken en wetenschappelijk informatie die zij meebrengen tijdens hun stage. Door het opnemen van een rol als stagementor kunnen medewerkers op hun beurt professioneel groeien. De mentor begeleidt de student in de weg naar het behalen van de gevraagde competenties in een concrete leeromgeving door het fungeren als voorbeeld, het geven van feedback, coachen, enz.

We streven naar een goede afstemming tussen alle betrokken partners in dit proces namelijk de opleidingsinstelling, de student en de ontvangende dienst of afdeling met oog op zo groot mogelijke groei voor de student.

Onze visie op stages

De Zorggroep Sint-Kamillus kiest ervoor om een cruciale rol te spelen in de opleiding van jonge professionals door het aanbieden van stageplaatsen in verschillende disciplines en in verschillende deelwerkingen van onze organisatie. Deze keuze sluit sterk aan bij de visie van de Zorggroep namelijk:

  • We vinden het essentieel dat mensen hun krachten en mogelijkheden ten volle ontplooien.
  • We nemen verantwoordelijkheid op in de ruime samenleving.
  • We willen ons ook als mens en als teamlid betrokken en zorgzaam inzetten.

We zien een stage als een leerproces waarbij de student verschillende (professionele) groeikansen aangereikt krijgt, rekening houdend met de persoon. We zetten in op een krachtige leeromgeving; wij willen studenten een warm onthaal en een veilig leerklimaat aanbieden in een concrete werkomgeving zodat competenties optimaal ontwikkeld kunnen worden. We willen de student benaderen én uitdagen om te functioneren als toekomstige collega.

Ook wij als organisatie leren uit de frisse blik van de studenten, de kritische feedback, nieuwe methodieken en wetenschappelijk informatie die zij meebrengen tijdens hun stage. Door het opnemen van een rol als stagementor kunnen medewerkers op hun beurt professioneel groeien. De mentor begeleidt de student in de weg naar het behalen van de gevraagde competenties in een concrete leeromgeving door het fungeren als voorbeeld, het geven van feedback, coachen, enz.

We streven naar een goede afstemming tussen alle betrokken partners in dit proces namelijk de opleidingsinstelling, de student en de ontvangende dienst of afdeling met oog op zo groot mogelijke groei voor de student.