Aanmelden voor forensische zorg

Geïnterneerde personen worden aangemeld via mail of per post bij Annelies Devue

Een geïnterneerde persoon is iemand met een psychische kwetsbaarheid en/of een verstandelijke beperking die een misdrijf pleegde, maar door zijn psychische kwetsbaarheid en/of verstandelijke beperking niet in staat is om zijn daden te controleren, en dus juridisch geen verantwoordelijkheid voor de gepleegde feiten kan opnemen. De rechter verklaart de persoon dan ontoerekeningsvatbaar en beslist om hem te interneren. Hij doet dit met een dubbel doel: mensen beschermen en de nodige zorgen bieden aan de geïnterneerde persoon, zodat deze uiteindelijk opnieuw zijn of haar plaats kan innemen in de samenleving.

Welke informatie bezorg je bij aanmelding voor forensische zorg?

Het expertiseverslag en documenten over het opnameverloop tot nu toe zodat we een beter zicht krijgen op wie de patiënt is.

Op welke afdelingen kan Zorggroep Sint-Kamillus een geïnterneerde opnemen?
 • Forensische afdelingen: FPA/FPB, FPC, FRA/FRW, FRB/FRC, GoLF, LFP
 • Niet-forensische afdelingen:
  • VIA
  • Cerenah
  • Dagziekenhuis
  • OPM
  • Mobiel Team
Hoe verloopt een aanmelding voor forensische zorg?
 • Je stelt de zorgvraag. Een aanmelding moet gebeuren door de verwijzer:
  • de voorziening/gevangenis waar de persoon verblijft
  • de dienst die de persoon op dat moment begeleidt.
 • We bespreken de vraag met de verantwoordelijke arts.
 • Komt de persoon in aanmerking voor een forensische afdeling? Dan volgt een intakegesprek in de voorziening waar de persoon verblijft of in de gevangenis of soms ook in Zorggroep Sint-Kamillus.
 • Komt de persoon in aanmerking voor een niet-forensische afdeling? Dan volgt een intakegesprek in Sint-Kamillus of in sommige gevallen op de plaats waar de geïnterneerde verblijft.
 • Na de intake bespreekt men de vraag en informatie met de verantwoordelijke arts.
 • Bij weigering delen we de reden van weigering mee aan de verwijzer.
 • Als Zorggroep Sint-Kamillus een opname goedkeurt, dan plaatsen we de persoon op een wachtlijst.
 • Van zodra er plaats is, informeert Zorggroep Sint-Kamillus de voorziening.

Aanmelden voor forensische zorg

Geïnterneerde personen worden aangemeld via mail of per post bij Annelies Devue

Een geïnterneerde persoon is iemand met een psychische kwetsbaarheid en/of een verstandelijke beperking die een misdrijf pleegde, maar door zijn psychische kwetsbaarheid en/of verstandelijke beperking niet in staat is om zijn daden te controleren, en dus juridisch geen verantwoordelijkheid voor de gepleegde feiten kan opnemen. De rechter verklaart de persoon dan ontoerekeningsvatbaar en beslist om hem te interneren. Hij doet dit met een dubbel doel: mensen beschermen en de nodige zorgen bieden aan de geïnterneerde persoon, zodat deze uiteindelijk opnieuw zijn of haar plaats kan innemen in de samenleving.

Welke informatie bezorg je bij aanmelding voor forensische zorg?

Het expertiseverslag en documenten over het opnameverloop tot nu toe zodat we een beter zicht krijgen op wie de patiënt is.

Op welke afdelingen kan Zorggroep Sint-Kamillus een geïnterneerde opnemen?
 • Forensische afdelingen: FPA/FPB, FPC, FRA/FRW, FRB/FRC, GoLF, LFP
 • Niet-forensische afdelingen:
  • VIA
  • Cerenah
  • Dagziekenhuis
  • OPM
  • Mobiel Team
Hoe verloopt een aanmelding voor forensische zorg?
 • Je stelt de zorgvraag. Een aanmelding moet gebeuren door de verwijzer:
  • de voorziening/gevangenis waar de persoon verblijft
  • de dienst die de persoon op dat moment begeleidt.
 • We bespreken de vraag met de verantwoordelijke arts.
 • Komt de persoon in aanmerking voor een forensische afdeling? Dan volgt een intakegesprek in de voorziening waar de persoon verblijft of in de gevangenis of soms ook in Zorggroep Sint-Kamillus.
 • Komt de persoon in aanmerking voor een niet-forensische afdeling? Dan volgt een intakegesprek in Sint-Kamillus of in sommige gevallen op de plaats waar de geïnterneerde verblijft.
 • Na de intake bespreekt men de vraag en informatie met de verantwoordelijke arts.
 • Bij weigering delen we de reden van weigering mee aan de verwijzer.
 • Als Zorggroep Sint-Kamillus een opname goedkeurt, dan plaatsen we de persoon op een wachtlijst.
 • Van zodra er plaats is, informeert Zorggroep Sint-Kamillus de voorziening.