Nieuw: Familie- en kindreflex

Familie- en kindwerking Zorggroep Sint-Kamillus
Samenwerken met familie en netwerk.

Wanneer iemand in opname komt voor behandeling of begeleiding, dan heeft dit ook effect op zijn familie en netwerk. Zij willen geïnformeerd, gehoord, betrokken en ondersteund worden. Daarom formuleerde de overheid multidisciplinaire richtlijnen die ze vormgaf in de kind- en familiereflex

En ook in Zorggroep Sint-Kamillus wilden we meer en explicieter inzetten op samenwerking met familie, kinderen en het netwerk van patiënten.

Referentiepersoon Familiewerking

Met de aanwerving van een referentiepersoon familiewerking stelden we drie kernopdrachten voorop: 

  • Sensibiliseren over de familie- en kindreflex: Dit deden we met online seminaries voor medewerkers. 
  • Een digitale toolbox familiewerking ontwikkelen: We realiseerden de toolbox samen met onze afdelingen. Op basis van hun ervaringen en kennis en externe tools kwamen we tot een interessant aanbod van theoretische en praktische werkinstrumenten.
  • Medewerkers ondersteunen met informatie en vorming: Naast informatie en vorming is live-ondersteuning van afdelingen belangrijk om de familiewerking te bekrachtigen. Dit gebeurde door casussen te bespreken, systeemintervisies en werkoverleg. 

Familiebevraging PVT Salvenbos

In 2021 konden familieleden van bewoners van ons PVT Salvenbos deelnemen aan de familiebevraging van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid. Een mooie respons! Over het algemeen zijn familieleden tevreden tot heel tevreden over de aanpak en begeleiding door het PVT.

Belangrijkste verbeterpunt? De familie informeren over het ziektebeeld, de medicatie, voeding en toekomstverwachting van een bewoner. Hoe pakken we dit aan? De contactpersoon van de familie van onze bewoner krijgt een folder met daarin gegevens van de afdeling waar deze verblijft, de contactgegevens van de permanentiemedewerker, het afdelingshoofd, maatschappelijk werker, psychiater, de individuele begeleider (IB), de campuscoördinator, familieraad, de ombudspersoon en de bezoekuren. Na opname zal de IB, met toestemming van bewoner, contact opnemen met de familie om feedback te geven over de eerste weken van het verblijf en mogelijke vragen al op te vangen. 

Ook in 2022 blijven we actief inzetten op de verdere ontwikkeling en toepassing van de familie- en kindreflex in Zorggroep Sint-Kamillus, zowel op afdelingen als in ons algemeen beleid.

Nieuw: Familie- en kindreflex

Familie- en kindwerking Zorggroep Sint-Kamillus
Samenwerken met familie en netwerk.

Wanneer iemand in opname komt voor behandeling of begeleiding, dan heeft dit ook effect op zijn familie en netwerk. Zij willen geïnformeerd, gehoord, betrokken en ondersteund worden. Daarom formuleerde de overheid multidisciplinaire richtlijnen die ze vormgaf in de kind- en familiereflex

En ook in Zorggroep Sint-Kamillus wilden we meer en explicieter inzetten op samenwerking met familie, kinderen en het netwerk van patiënten.

Referentiepersoon Familiewerking

Met de aanwerving van een referentiepersoon familiewerking stelden we drie kernopdrachten voorop: 

  • Sensibiliseren over de familie- en kindreflex: Dit deden we met online seminaries voor medewerkers. 
  • Een digitale toolbox familiewerking ontwikkelen: We realiseerden de toolbox samen met onze afdelingen. Op basis van hun ervaringen en kennis en externe tools kwamen we tot een interessant aanbod van theoretische en praktische werkinstrumenten.
  • Medewerkers ondersteunen met informatie en vorming: Naast informatie en vorming is live-ondersteuning van afdelingen belangrijk om de familiewerking te bekrachtigen. Dit gebeurde door casussen te bespreken, systeemintervisies en werkoverleg. 

Familiebevraging PVT Salvenbos

In 2021 konden familieleden van bewoners van ons PVT Salvenbos deelnemen aan de familiebevraging van het Familieplatform Geestelijke Gezondheid. Een mooie respons! Over het algemeen zijn familieleden tevreden tot heel tevreden over de aanpak en begeleiding door het PVT.

Belangrijkste verbeterpunt? De familie informeren over het ziektebeeld, de medicatie, voeding en toekomstverwachting van een bewoner. Hoe pakken we dit aan? De contactpersoon van de familie van onze bewoner krijgt een folder met daarin gegevens van de afdeling waar deze verblijft, de contactgegevens van de permanentiemedewerker, het afdelingshoofd, maatschappelijk werker, psychiater, de individuele begeleider (IB), de campuscoördinator, familieraad, de ombudspersoon en de bezoekuren. Na opname zal de IB, met toestemming van bewoner, contact opnemen met de familie om feedback te geven over de eerste weken van het verblijf en mogelijke vragen al op te vangen. 

Ook in 2022 blijven we actief inzetten op de verdere ontwikkeling en toepassing van de familie- en kindreflex in Zorggroep Sint-Kamillus, zowel op afdelingen als in ons algemeen beleid.