werking

Wat:

Het Mobiel Team Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) heeft als doel mensen met een ernstige, langdurige psychische kwetsbaarheid de steun te geven die zij nodig hebben om hun eigen leven in handen te nemen of te houden.

Door wie

Het Mobiel Team GGZ is multidisciplinair samengesteld en telt een maatschappelijk werker, psycholoog en psychiater. Afhankelijk van de regio worden de Mobiele Teams aangevuld met een ervaringsdeskundige, een verpleegkundige, een activeringsbegeleider en een ergotherapeut. Het Mobiel Team GGZ werkt nauw samen met de patiënt, met mensen uit de omgeving van de patiënt zoals familie, buren, vrienden… en met andere hulp- en zorgverleners. Het Mobiel Team GGZ werkt als een team. Dit betekent dat elke patiënt door verschillende teamleden wordt gevolgd. Indien nodig zullen verschillende hulpverleners bij de patiënt langs komen.

Voor wie

Het Mobiel Team GGZ richt zich tot mensen tussen 16 en 65 jaar die door een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben op verschillende leefdomeinen (wonen, werken,financiën…). Voor elke patiënt staat er in iedere gemeente minstens één team ter beschikking.

Hoe

Het Mobiel Team GGZ begeleidt en behandelt mensen in hun eigen leefomgeving. Het Mobiel Team GGZ biedt de hulp die nodig is. Wat deze hulp precies inhoudt, bepaalt de patiënt in overleg met zijn thuismilieu en het team. In crisissituaties zal het Mobiel Team GGZ de patiënt intensief opvolgen. Ook wanneer het goed gaat blijft het team, zolang het nodig is, actief. Het Mobiel Team GGZ probeert opname te vermijden. Soms lukt dit niet. Indien nodig worden de alternatieven met de patiënt en zijn betrokkenen besproken. Het Mobiel Team blijft zich hoe dan ook actief inzetten voor de patiënt. Tijdens een opname houdt het Mobiel Team GGZ contact met de patiënt en het behandelteam van het ziekenhuis.

Duur

Het Mobiel Team GGZ begeleidt zolang het nodig is. De begeleiding wordt niet beperkt in tijd.