Z O R G A A N B O D

 
Het Universitair Psychiatrisch Centrum bestaat uit het Psychiatrisch Ziekenhuis, het Psychiatrisch Verzorgingstehuis en een Polikliniek. Vragen tot opname kunnen gericht worden tot de aanmeldingscoördinator. De aanmeldingscoördinator kan bereikt worden op het nummer
016 45 26 26. Voor vragen tot opname met een minder dringend karakter neemt u bij voorkeur contact op elke werkdag tussen 09.00 en 12.00.
Voor algemene vragen met betrekking tot de werking van de instelling kan u terecht bij
dhr.J. Bruynseraede (016/452 611 of johan.bruynseraede@fracarita.org)

Het Universitair Psychiatrisch Centrum werkt voor Beschut Wonen, activering en Psychiatrische Thuiszorg nauw samen met vzw Walden
  Het PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS beschikt over gespecialiseerde zorgeenheden voor de tijdelijke opname en behandeling van:
DOELGROEP VOLWASSENEN MET PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN t.g.v. EEN VERWORVEN HERSENLETSEL - CERENAH
DOELGROEP VOLWASSENEN - Algemene Psychiatrie
DOELGROEP VOLWASSENEN - Psychopedagogische Psychiatrie
DOELGROEP VOLWASSENEN - Forensische Psychiatrie
   
 

Een opname in het psychiatrisch ziekenhuis,hetzij een volledige opname, hetzij een dag- of nachthospitalisatie, is steeds tijdelijk en kan nooit een blijvende duur hebben.

  paramedische diensten
 

De behandeling van de patiënten bestaat uit verschillende therapievormen (psycho- en sociotherapie, psychofarmacotherapie, gedragstherapie, gezinstherapie en psychosociale rehabilitatie). Elke zorgeenheid heeft specifieke therapeuten of paramedische medewerkers toegewezen die samen met de verpleegkundige teams instaan voor het zorgprogramma. Sommige diensten organiseren eveneens een centraal aanbod.

 
  Vakgroep Bewegingstherapie
  Vakgroep Ergotherapie
  Vakgroep Maatschappelijk werk
  Vakgroep Psychologie
  Pastorale dienst
 
  PSYCHIATRISCH VERZORGINGSTEHUIS

Wooneenheid voor langdurig verblijf

 
  POLIKLINIEK

Ambulante hulpverlening & somatische zorg

     

  INFORMATIE VOOR FAMILIELEDEN EN DICHTBETROKKENEN

Informatie voor familieleden en dichtbetrokkenen 

 ZORGVERNIEUWING: INITIATIEVEN

OUTREACHTEAM voor personen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische stoornis en/of gedragsproblemen

Conventie ziekte van Huntington

Consultdesk GGZ

Consulententeam Vlaams-Brabant & Brussel

Netwerk internering Hof van Beroep Vlaams-Brabant & Brussel

Supportteam NAH

   
   
  De instelling behoort tot de vzw. Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, B-9000 GENT
Ond.nr.: 0406.633.304